FIT EN SPORTIEF IN KRIMPEN

SPORT

Stem van Krimpen vindt het belangrijk dat onze inwoners toegang hebben tot goede voorzieningen om te sporten. Dit kan georganiseerde sportbeoefening zijn bij één van de vele sportverenigingen die onze gemeente rijk is maar ook sportbeoefening in de openbare ruimte. Maar wij willen ons ook voor inzetten voor het creëren van goede mogelijkheden om te recreëren zoals met een wandeling in het park of een fietstocht door onze mooie Krimpenerwaard. Bewegen is tenslotte belangrijk voor jong en oud. Dit verdient zich in de regel ook terug in een betere gezondheid en dus lagere zorg­kosten nu en op latere leeftijd.

 

  • Sportverenigingen in onze gemeente bieden een breed palet aan sporten en met ruim 5000 inwoners die lid zijn van deze sportverenigingen zijn de diverse sportverenigin­gen een belangrijke partner voor onze gemeente. We moeten dus heel zuinig zijn op de verenigingen en haar vrijwilligers. De besturen van de verenigingen moeten actief onder­steund worden. Hier kan de sportraad een belangrijke schakel zijn tussen gemeente en verenigingen.
  • De diverse sportvoorzieningen zoals het zwembad, de binnensportaccommodaties en buitensportcomplexen zijn prima voorzieningen om gezond bewegen voor alle leeftijden mogelijk te maken en te bevorderen. Om de kwaliteit van de diverse sportaccommodaties te garanderen is een lange termijn beheer- en onderhoudsprogramma nodig om te voor­komen dat sport en spel hierdoor worden gehinderd.
  • Sporten en bewegen kan natuurlijk ook in de openbare ruimte. Om dit te bevorderen plei­ten wij voor de aanleg van een calisthenics terrein in het Middenweteringpark en/of bij het Skatepark.
  • Wij pleiten voor de aanleg van een step-court, renovatie van de huidige skatebaan en een tweede kunstgrasveld – een ‘Gio-court’ – in het Middenweteringpark.
  • Over de deplorabele toestand van de kleinere voetbalveldjes in de wijken wordt al vier jaar lang gesproken maar tot nog toe niets aan gedaan. Wij pleiten voor onmiddellijke aanpak hiervan.
  • Stem van Krimpen zou graag zien dat de organisatie van diverse sportevenementen, zoals bijvoorbeeld hardloopwedstrijden en wielerwedstrijden mogen rekenen op een financiële impuls met als ondersteunen met als doel sportpromotie.
  • Wij zijn voorstander van het bevorderen van sport onder jeugd en jongeren met het her­invoeren van jeugdsport subsidies voor sportverenigingen waardoor verenigingen in staat zijn extra in te zetten op jeugdsport of jeugd contributietarieven waar nodig aan te passen.
  • Wij willen inzetten op het bevorderen van seniorensport wat bij kan dragen aan het ge­zond en fit ouder worden.
  • • Sporten is gezond en belangrijk voor de sociale cohesie in de gemeente. We willen hier­bij niemand uitgezonderd laten en ook de realisatie van G-teams bevorderen, zodat zij die aan de gewone teams niet mee kunnen doen hun plaats krijgen.