OUDER WORDEN MET ZORG VOOR ELKAAR

SENIOREN IN KRIMPEN

Of het nu gaat om wonen, winkelen, zorg of ontspanning. De “oude dag” moet op een zo onbezorgd mogelijke wijze kunnen worden genoten. De bevolkingsontwikke­ling laat zien dat Krimpen aan den IJssel in toenemende mate vergrijst. Onze senioren moeten op alle fronten de oude dag op een aangename wijze en zo comfortabel mo­gelijk doorbrengen. Dit geldt voor de woning, maar ook alle andere voorzieningen.

 

  • Een goede woningvoorraad voor het zo lang mogelijk en verantwoord bieden van zelfstan­dige woongelegenheid en voorzieningen die hiervoor nodig zijn.
  • Voor het zolang mogelijk bieden van zelfstandigheid dienen ook voorzieningen getroffen te worden om te garanderen dat de buitenruimte voor het gebruik van de rolstoel en rollator toegankelijk blijft.
  • Als zelfstandig wonen met hulp niet langer mogelijk is dan moeten er voorzieningen voor­handen zijn in onze gemeente, zoals een verzorgingshuis, verpleeghuis en wanneer nodig een hospice. Voldoende verpleegbedden vinden wij een prioriteit.
  • Ouderenactiviteiten moeten er tevens voor zorgen dat mensen voldoende sociale contac­ten onderhouden en niet in eenzaamheid geraken.
  • Het kunnen beschikken over de Rotterdampas biedt mogelijkheden om er meer op uit te gaan. Wij willen de haalbaarheid onderzoeken om de Rotterdampas voor een geredu­ceerd tarief aan senioren aan te bieden.
  • Ook het zoveel mogelijk garanderen van de mobiliteit van oudere inwoners is een belang­rijk aandachtspunt.
  • De Belbus voorziet in een grote behoefte en is onmisbaar voor de mobiliteit van ouderen. Onderzocht moet worden of – eventueel met extra financiële ondersteuning – de Belbus ook in de vroege avonduren en op zondag zou kunnen rijden.
  • Ouderenorganisaties, het Seniorenplatform en tal van vrijwilligers en mantelzorgers zijn bij het in stand houden en verder stimuleren van het ouderenbeleid onmisbaar. Alle se­nioren in onze gemeente moeten kunnen rekenen op een goed verzorgde oude dag, waarbij niemand aan de aandacht mag ontsnappen. De mogelijkheden binnen en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zullen hierbij mede een ondersteunende en onmisbare rol spelen.