RUIMTE VOOR GOED ONDERWIJS

ONDERWIJS

De toekomst van een kind start op de basisschool. Stem van Krimpen wil dat de zorg die ieder individueel kind nodig heeft op school kan worden geboden. Leerlingen die om welke reden dan ook speciale aandacht nodig hebben dienen deze ook te krijgen. Het liefst op de school waarvoor is gekozen binnen de gemeentegrenzen. Wij moeten goed bewaken dat binnen onze gemeente voldoende onderwijsmogelijkheden bestaan voor zowel ‘zwakke’ als ‘sterke’ leerlingen. Als dit onderwijs hier niet kan worden ge­boden draagt de gemeente zorg voor het volgen van onderwijs elders.

 

  • Al onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs in een aantrekkelijk en veilig gebouw om te leren en te spelen. Moderne en duurzame onderwijsgebouwen voor zowel basison­derwijs als voortgezet onderwijs.
  • Onze gemeente kent activiteiten in het kader van de Brede School. Kinderen in de basis­schoolleeftijd worden voor en na school opgevangen. Als dat wordt gewenst moet een breed een aantrekkelijk pakket van activiteiten na schooltijd – in samenwerking met sport­verenigingen, bibliotheek, muziekschool en de Cultuurwerkplaats en SynerKri – georgani­seerd worden.
  • Een organisatie als SynerKri kan met gemeentelijke middelen voor een dergelijk pakket zorgdragen.
  • Wachtlijsten voor de buitenschoolse opvang van kinderen moeten worden voorkomen. Meer marktwerking kan hierbij op zijn plaats zijn.