JONG ZIJN IN KRIMPEN IS LEUK!

JEUGD EN JONGEREN

Maar ná schooltijd, studie of werk en in het weekend als de scholen dicht zijn, wordt er dan ook nog voldoende ruimte en uitdaging voor hen geboden? Nog steeds horen we het geluid dat Krimpen niet aantrekkelijk genoeg is.

De jeugd heeft de toekomst, zeker in een sterk vergrijzende gemeente is het belang­rijk om ook voor onze jonge inwoners en jonge gezinnen een aantrekkelijke gemeente te zijn en te blijven!

 

 • Wij willen voor jongeren meer evenementen, te beginnen met ieder jaar een groot evene­ment op Koningsdag. Ook dat programma is aan verjonging en vernieuwing toe en willen wij hiervoor extra middelen voor beschikbaar stellen. Initiatieven hiervoor moeten proactief ondersteund worden
 • Het aanbod van culturele activiteiten speciaal voor jongeren in het cultureel centrum de Tuyter wordt uitgebreid. Voor en door jongeren is het motto!
 • Gezien het enthousiasme waarmee het huidige ‘Gio Court’ wordt gebruikt zijn wij voor­stander om een omnisportveld ook in andere delen van de gemeente te realiseren, ten slotte heeft jong én oud het recht om op zo’n mooi veld te spelen.
 • Dit geldt ook voor renovatie en/of uitbreiding van het huidige skatepark, waar ook de aan­leg van een step-court wenselijk is.
 • De aanleg van een Calisthenics sportpark zou een mooie aanvulling op de bestaande voorzieningen zijn.
 • Het georganiseerde Jeugd- en Jongerenwerk moet voldoende financiële mogelijkheden ontvangen om de gewenste activiteiten voor jeugd en jongeren in de wijken te kunnen uitvoeren.
 • Het jeugd- en jongerenwerk inzetten voor álle jongeren en niet alleen voor kwetsbare jongeren. Juist een integrale benadering kan tot een gewenste ontwikkeling leiden en het kan het jongerenwerk team activiteiten aanbod bieden voor alle jongeren.
 • Wij staan voor stimulering van sport, bijvoorbeeld door samenwerking tussen scholen, jeugdwerk en sportverenigingen.
 • Daarnaast willen wij het belang benadrukken van in onze gemeente actieve organisaties om activiteiten voor jongeren te organiseren. Hiermee kan isolement en eenzaamheid onder jongeren voorkomen en bestreden worden.
 • Wij zijn voorstander van het waar mogelijk samen iets organiseren van activiteiten waar­bij de verbinding tussen ouderen en jongeren gemaakt wordt, jongeren voor ouderen en ouderen voor jongeren.
 • Het stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid van jeugd en jongeren vinden we be­langrijk, bv. door middel van maatschappelijke stages voor de jeugd. Ten slotte wordt een samenleving gevraagd waarin mensen meer zorg bieden aan elkaar en zorg voor elkaar dragen.
 • Wij zijn voorstander voor de definitieve plaatsing van de Graffiti wall bij de skatebaan.