GEEF LOKALE ONDERNEMERS DE RUIMTE

ECONOMIE EN WERKEN

Stem van Krimpen draagt onze ondernemers een warm hart toe en vindt een goed ondernemersklimaat een topprioriteit!

 

 • Wij willen een soepeler en vitaler economisch vestigingsbeleid voor onze winkeliers en bedrijven. Actie is gewenst om onze eigen ondernemers te steunen onder andere door het verlagen van de druk op vergunningen en regelgeving.
 • Revitalisering van de winkelcentra is belangrijk voor toekomstbestendige winkelgebieden. Stem van Krimpen wil dit bereiken door middel van een hernieuwde Retailvisie, waarin de lange termijn visie op een aantrekkelijke winkelaanbod voor onze inwoners vastgelegd wordt.
 • Wij pleiten voor het aanstellen van een centrum-regisseur om de plannen tot vernieuwing en verbetering van het doen van dagelijkse boodschappen nieuw leven in te blazen; het winkelend publiek vraagt meer om beleving en die ontbreekt in ons centrum.
 • De discussie over een eenmalige winkelopenstelling op 24 december 2017 maakt dui­delijk dat Krimpen toe is aan een actualisering van de uit 1996 stammende Verordening op de winkeltijden. Deze ‘winkeltijd’ mag niet stil blijven staan. Keuzemogelijkheden voor zowel winkeliers als inwoners vinden wij belangrijk.
 • Voor de invulling van het EMK terrein pleiten wij voor een oriëntatie op het verplaatsen van de huidige bedrijvigheid aan de IJsseldijk gelegen tegenover het Streekmuseum zodat op de locatie aan de IJsseldijk een mooie en uitnodigende woningbouwlocatie kan ont­staan. Twee vliegen in één klap!
 • Juist in onze gemeente gevestigde bedrijven moet om een offerte worden gevraagd voor een gemeentelijke opdracht. Wij vragen in dit geval speciale aandacht voor tal van firma’s die in onze gemeente zijn gevestigd waaronder ook veel ZZP’ers. Het gemeentelijke inkoop en aanbestedingsbeleid moet dusdanig vormgegeven zijn dat ook lokale en regio­nale ondernemers kunnen aanbieden en – waar economisch haalbaar – voorrang krijgen.
 • Maak meer ‘werk van werk’. Lokaal moeten we onze verantwoordelijkheid nemen en in nauwe afstemming met het georganiseerd bedrijfsleven w.o. de Ondernemerskring Krim­pen en de winkeliersverenigingen meer banen creëren. Werken in de eigen gemeente vermindert de filedruk en zorgt voor een gemeente waar het aantrekkelijk wonen én wer­ken is.
 • Stem van Krimpen is voorstander van behoud en versterking van de bedrijvigheid in de Stormpolder. Een dergelijk uniek bedrijventerrein, bijna geheel ontsloten door ruim vaar­water, biedt kansrijke mogelijkheden voor watergebonden bedrijfsactiviteiten. Menige ge­meente zou een dergelijk uniek bedrijventerrein, waar nationaal en internationaal bekende bedrijven gevestigd zijn, graag binnen haar grenzen hebben.
 • De bereikbaarheid van het bedrijventerrein Stormpolder moet worden verbeterd. Wij pleiten voor herstructurering, maar dan wel met de nadruk op bedrijfsontwikkeling. De ontsluiting en ordening van het gebied kan sterk worden verbeterd.
 • Speciaal voor de Sliksloot vragen wij aandacht om hier meer watergebonden bedrijvig­heid te realiseren en hiertoe plannen te ontwikkelen. Uiteraard wel met behoud van de gewenste ligplaatsen voor de actieve binnenvaartschepen.
 • Mogelijkheid tot verlaging van precariobelasting overwegen.