BELEVEN EN ONTSPANNEN VOOR JONG EN OUD

CULTUUR EN VRIJE TIJD

Om onze gemeente aantrekkelijk te houden voor onze inwoners is het bieden en faciliteren van voldoende ontspanningsmogelijkheden belangrijk. Bij een prettig woon-en leefklimaat horen goede voorzieningen voor cultuur en recreatie waar onze inwoners in hun vrije tijd gebruik van kunnen maken. Stem van Krimpen is groot voor­stander van een ruim aanbod van diverse voorzieningen op het gebied van cultuur en recreatie.

 

  • Een tweetal evenementen willen wij graag toevoegen aan een modern activiteiten-programma op Koningsdag, waarvan één specifiek afgestemd op jongeren.
  • Het onlangs weer opgestarte cultuurprogramma in de Tuyter voorziet in de behoefte en draagt bij aan een bruisend cultureel leven. Wij willen een verdere uitbreiding van het cul­tuurprogramma waaronder extra aandacht voor meer en een breder cultuuraanbod voor jongeren.
  • Stem van Krimpen wil ruimte bieden voor kleinschalige culturele activiteiten in cultureel centrum de Tuyter op de zondagmiddagen die voor jong en oud geschikt zijn. Wij denken aan podiumkunsten zoals jazz- of klassieke muziek voorstellingen of voorstellingen uitge­voerd voor en door jongeren.
  • De Bibliotheek aan den IJssel heeft een centrale plek en belangrijke rol in het culturele centrum de Tuyter. Stem van Krimpen is voorstander van het stimuleren van innovatieve projecten om lezen te bevorderen zoals bijvoorbeeld de Bibliotheek op school of pro­gramma’s voor het terugdringen van laaggeletterdheid. Wij vinden dat de bibliotheek niet alleen een klassieke uitleenbibliotheek moet zijn maar een meer sociaal-maatschappelijke en educatieve bibliotheek. De bibliotheek 3.0! Zo kan jeugd meer betrokken worden bij activiteiten georganiseerd door de bibliotheek.
  • We bezitten een prachtig Streekmuseum met een mooie historische collectie over de ge­schiedenis van de Krimpenerwaard. Juist voor bezoekers uit de regio en toeristen die de Krimpenerwaard willen bezoeken is het mogelijk maken van openingen op zondagmiddag heel aantrekkelijk. Wij zouden dat graag veranderd zien en de mogelijkheden hiervoor be­spreken. De gewenste ontwikkeling van het toerisme in de Krimpenerwaard kan hierdoor mede worden bevorderd.
  • Krimpen aan den IJssel is de ‘poort’ naar de Krimpenerwaard en moet derhalve een prominente rol spelen in het promoten van niet alleen onze gemeente maar ook de mooie groene regio Krimpenerwaard.
  • Wij willen ook buiten het museum voldoende historie tegenkomen en Stem van Krimpen pleit voor meer thematische kunst in de buitenruimte zoals bijvoorbeeld kunst dat de his­torie (scheepsbouw) van onze gemeente benadrukt.
  • Het mogelijk maken van gedichten in de buitenruimte op buitenmuren van openbare gebouwen in onze gemeente, bijvoorbeeld ‘Polderdichter’ gedichten over de Krimpener­waard.
  • Sport- en evenementenhal de Boog kan veel meer worden ingezet om muzikale en cul­turele evenementen op grotere schaal mogelijk te maken. SynerKri dient initiatiefnemers hierin actief te faciliteren en ondersteunen.