HET KLOPPEND HART VAN KRIMPEN

CENTRUMPLAN

Onze gemeente verdient een stadscentrum waar het gezellig is en waar onze inwo­ners in hun vrije tijd samen kunnen komen, kunnen winkelen en wonen. De centrum-visie dateert van 2006 en is om diverse redenen nooit uitgevoerd. In de huidige aanpak missen we samenhang en inbreng van inwoners en ondernemers. Stem van Krimpen vindt het tijd dat er een fris en integraal plan komt waarbij onze gemeente het bruisend en kloppend stadshart krijgt wat het verdient.

 

  • In het centrumplan moeten mogelijkheden bekeken worden om de Crimpenhof meer functies te geven dan alleen winkelgebied. Wij denken aan meer horecagelegenheden met terrassen en een combinatie van wonen en vrijetijdsbesteding waarbij meer gebruik gemaakt wordt van de reeds gerealiseerde plannen in het centrum.
  • Het centrum moet een gezelliger en groene uitstraling hebben en niet alleen bestaan uit parkeerplaatsen en gebouwen. Wij denken aan een parkachtige uitstraling.
  • Het centrum moet goed en veilig bereikbaar zijn voor winkelend publiek lopend, met fiets, auto en OV.
  • In de diverse bouwprojecten die Qua Wonen ontwikkelt in het centrumgebied moet ruimte zijn voor een diversiteit aan woningen zodat er een levendige samenstelling van in­woners komt: jong en oud. Het evenemententerrein moet aangepakt worden zodat er een multifunctioneel plein in combinatie met de Tuyter – Hart van Krimpen kan ontstaan waar diverse grote en kleine evenementen georganiseerd kunnen worden, maar waar bijvoor­beeld ook de weekmarkt plaatsvindt. Dit terrein moet meer een verblijfsgebied worden en niet alleen als parkeerplaats en terrein gebruikt waar de kermis plaatsvindt.
  • Het plein voor de Tuyter moet zo ingericht worden dat het meer een samenhangend onderdeel wordt met het ontmoetingscentrum, ontmoeting staat hierbij centraal qua inrichting. Ook moet er meer samenhang gecreëerd worden tussen de Tuyter en winkelcentrum Crimpenhof.