VEILIG EN PRETTIG WONEN IN EEN GROENE OMGEVING

BUITENRUIMTE

Onze inwoners besteden doorgaans veel zorg aan huis en tuin. Maar als je naar buiten stapt op weg naar werk, de winkels, de school, de kerk of het gezondheidscentrum wil je ook een prettige en schone omgeving.

 

 • Meldingen die inwoners doen over de buitenruimte moeten snel en klantgericht afgehan­deld worden. Terugkoppeling richting de melders moet een standaard onderdeel van de gemeentelijke service zijn, ook als de gemeente opdrachtgever is.
 • Wij zijn voorstander van het ontwikkelen van een integraal parkeerbeleid waar samen met met bewoners, ondernemers en de diverse instanties gekeken wordt waar de knelpunten liggen op het gebied van parkeeroverlast. Dit integraal parkeerbeleid betreft fiets parke­ren, parkeren bij winkelcentra, kerken en bij evenementen.
 • Het kwaliteitsniveau van de buitenruimte mag wat ons betreft verbeteren. Er is nu vaak groot verschil in het onderhoud en aanzien van plantsoenen en parken. Onze gemeente moet een groene en verzorgde uitstraling blijven houden. Een betere aanpak van onkruid­bestrijding is gewenst.
 • Wij pleiten voor een prettiger verblijfsklimaat in de buitenruimte. Wat we missen is het kunnen beschikken over bijvoorbeeld picknicktafels waar je gezellig kan zitten op een mooie dag.
 • Stem van Krimpen wil graag het gebied rondom het Zwaneneiland omvormen tot een plek waar inwoners kunnen recreëren: met meer beleving en meer uitdagende speeltoestellen.
 • Een Calisthenics sportpark is wat ons betreft een welkome aanvulling op de bestaande voorzieningen.
 • Nog een mooi idee is het plaatsen van zgn. ‘solar-banken’ waar tot 22.00 uur ’s avonds over een Wifi verbinding beschikt kan worden en er usb poorten zijn om mobiele tele­foons op te laden. Een hippe en duurzame plek in de buitenruimte bijvoorbeeld waar jongeren samenkomen, zoals bij JOP’s. Dergelijke Wifi verbindingen kunnen we ook realiseren nabij opstapplaatsen van bushaltes en andere openbare voorzieningen.
 • Wij waarderen de inzet van vrijwilligers die op eigen initiatief de buitenruimte bijhouden. Je merkt dat als deze initiatiefnemers hun activiteiten beëindigen het zwerfvuil zich na­drukkelijker manifesteert.
 • Het stimuleren van deelname aan landelijke initiatieven zoals Nederland Schoon steunen wij van harte.
 • Zwerfvuil en illegale graffiti is ons een doorn in het oog. Bewoners willen graag hun eigen omgeving schoon, heel en veilig hebben. De gemeente moet actief zijn in het opruimen van zowel zwerfafval als het verwijderen van illegale graffiti. Wij zouden graag initiatieven zien om de graffiti op particuliere panden, zoals bijvoorbeeld op de diverse garageboxen langs de Nieuwe Tiendweg, te verwijderen. Inwoners die melding maken van in hun omgeving aangebrachte graffiti willen we ondersteunen dit te verwijderen door hiervoor te bestemmen financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar te stellen.
 • Wij maken ons al vele jaren sterk voor goed werkende openbare verlichting en het feit dat defecte lichtmasten zo snel mogelijk gerepareerd worden. Dit verhoogt het veiligheids­gevoel als men ‘s avonds of ‘s nachts over straat moet gaan. In het verleden hebben wij een aantal malen een schouw gehouden, waarbij binnen de gehele gemeente de defecte lichtmasten in kaart zijn gebracht. Dit blijft een onderwerp wat onze volledige aandacht krijgt.