Wilco Slotboom

Maak kennis met onze Wilco

Hier ben ik: Mijn naam is Wilco Slotboom-Zeedijk, 55 jaar, getrouwd en vader van een “samengesteld” gezin met zes kinderen in de leeftijd variërend van 29 tot 6. Inmiddels woon ik reeds 12 jaar gelukkig in Krimpen aan de IJssel.

Mijn (werk)ervaring: Gestart als beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Militaire School in Weert. Vervolgens een hoeveelheid plaatsingen waarbij vooral mijn plaatsing bij het Hoofdkwartier van de NAVO en twee uitzendingen naar oorlogsgebieden heel specifiek waren. Daarna bij de gemeentelijke overheid als leidinggevende gewerkt in een verscheidenheid aan portefeuilles waaronder: maatschappelijke ontwikkeling, sociale dienst, dak- en thuislozen, reinigingspolitie en nu afdelingsmanager Toezicht en Beveiliging bij de gemeente Rotterdam. Vrijwilligerswerk: Variërend van het organiseren van hulptransporten naar Belarus tot bestuurswerk bij de Zonnebloem. Meerdere jaren als leiding bij de Scouting en nu teamleider bij een voetbalteam met alleen maar meisjes in de leeftijd van zeven tot negen jaar.

Mijn vrije tijd: Mijn belangrijkste passie is mijn gezin: met zoveel kinderen gaat er een hoop tijd zitten in rijden, aanmoedigen en taken uitvoeren binnen de hobby’s van de kinderen. Dat is zeker geen klacht! Ik vind dit prima om te doen. Daarnaast maak ik, in het weekend, graag wandelingen met onze hond, in ons natuurgebied de Krimpenerwaard.

In de politiek: In mijn visie is de lokale politiek niet een vertaalslag van wat de centrale overheid als speerpunt heeft. Dat werk kan je alleen maar hier doen. Dit moet je dus zeker niet laten uitvoeren door de slippendragers van de nationale politiek. Vanzelfsprekend zijn er aan een aantal portefeuilles die door het netwerk van een traditionele partij in Den Haag eerder zijn aansluiting kan vinden. Merendeels van hun tijd gaat echter op aan het volgen wat hun landelijk leider wil doen. Komt omdat de ambitie van die leden vaak hoger in de partij ligt. Mijn ambitie ligt in het nog beter, aangenamer maken en houden voor en door de bewoners van Krimpen aan de IJssel.

Tevens ook het voorkomen dat mensen Krimpen uit gaan en elders gaan wonen. Daarvoor moeten we onze gemeente aantrekkelijk houden. Zeg niet alleen tegen jongeren dat ze niet voor overlast moeten zorgen maar geef ze dan ook een echte eigen plek en invulling wat ze kunnen doen. Bovenstaande punten komen terug in ons “oude” maar ook nieuwe programma. Vandaar Stem op Stem van Krimpen! En stem op mij.

Wat vind ik belangrijk voor Krimpen: Mijn eigen speerpunten binnen het programma van de Stem van Krimpen liggen op twee vlakken. Ten eerste de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid en ten tweede Onderwijs, jeugd en Jongeren.

Mijn speerpunten raken elkaar ook in de praktijk. Zoals boven genoemd ligt er een directe relatie met openbare orde en jongeren wanneer je het hebt over “hangjongeren”. Vanuit Den Haag hebben we te maken met steeds kleiner wordende budgetten terwijl op hetzelfde moment ook een decentralisatieoperatie aan de gang is. Vertaald naar: “Doen jullie het zelf maar! En dan wel voor de helft van het geld waar wij het voor probeerden.” Dat betekent dat je ook bij ons in Krimpen de zaken in de wijk niet meer kan aanpakken op de oude wijze. Zoals nu dat er nog teveel mensen vanuit hun eigen organisatie/overtuiging zich bezig houden met ondersteuningshulp aan burgers. Zelfs vanuit het Raadshuisplein.

Wat wil ik veranderen: De wijze waarop hulpverlening is ingestoken. Te zorgen voor echt wijkbeheer. Waar alle hulpverleners vanuit alle organisaties vertegenwoordigd zijn en waarbij steeds één gezamenlijk plan wordt gemaakt bij een probleem. Tevens, en dat is minstens zo belangrijk, dat er ook wordt gecontroleerd en indien noodzakelijk bijgestuurd of iedereen zich ook aan zijn/haar afspraken houdt. Dit geheel wel binnen een beleidskader waarbij eigen verantwoordelijkheid en de gezamenlijke kracht van de burger en de professional de uitgangspunten zijn.

Tevens binnen de portefeuille veiligheid meer doen dan alleen het laten ophangen van een aantal bordjes 30 en vervolgens er vanuit gaan dat het dan veiliger is. Daadwerkelijk snelheid beperkende maatregelen nemen. Zodat Krimpen voor alle verkeersdeelnemers veilig blijft voor de jongeren, de gezinnen maar ook de steeds groeiende oudere deelnemers.

Tot slot: ik geef de zwijgende meerderheid een stem in Krimpen!