Saskia Oudshoorn

Maak kennis met onze Saskia

Hier ben ik: Saskia Oudshoorn-van der Meulen, om precies te zijn. Getrouwd met John en moeder van twee prachtige kinderen: Menno en Lauren. Ik woon sinds mijn tweede levensjaar in Krimpen, mijn man en kinderen zijn hier zelfs geboren en mijn (schoon)familie woont ook gezellig in Krimpen.

Mijn (werk)ervaring: Ik werk bij Unilever in Rotterdam als inkoper van plantaardige oliën en vetten voor onze Europese fabrieken, waar o.a. margarine, sauzen en de beroemde pindakaas van gemaakt worden. Ik zit in de raad van de Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trading Association en ik ben ook arbiter voor deze organisatie. Ik ben oprichter van de allereerste buurtpreventie-WhatsApp groep in de wijk waar ik woon: Lansingh-Zuid. Daar zitten nu bijna 200 deelnemers in. Mooi om te zien dat veel wijken dat voorbeeld volgen. Ik ben ook medebeheerder van de Facebookpagina van onze wijk.

Mijn vrije tijd: Ik zing als alt in popkoor “Sabroso” en als ik naast alle andere werkzaamheden tijd over heb, schrijf ik erg graag. Ik heb tot nu toe twee romans geschreven: “Buiten Spel” en “Op eenzame hoogte”. Als ‘lokale schrijfster’ mag ik de Bibliotheek aan de IJssel als ambassadrice vertegenwoordigen bij allerlei gebeurtenissen en dat vind ik een enorme eer.

In de politiek: Er komen steeds meer taken naar de lokale overheden toe. De Gemeenteraad is het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente en heeft een belangrijke taak – wat hier besloten wordt, heeft direct invloed op onze leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat er een goede doorsnede van de bevolking in de Gemeenteraad zit. Als lokale partij hoef je geen verantwoording af te leggen aan landelijke partijen. Stem van Krimpen luistert naar de inwoners en probeert dat zo goed mogelijk te vertalen naar lokaal beleid.

Wat vind ik belangrijk voor Krimpen: Er gaat heel veel goed in Krimpen en we zijn een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, maar er zijn ook onderwerpen waar meer aandacht voor moet zijn. We hebben geen echt centrum en de sociale cohesie laat soms te wensen over. De directe omgeving heeft grote invloed op je welbevinden, dus het is belangrijk dat we oog voor elkaar en onze omgeving blijven houden. Met de veranderende maatschappij en onvrede over politiek en bestuur is het enorm belangrijk dat inwoners mee kunnen denken en beslissen over belangrijke onderwerpen.

Wat wil ik veranderen: Ik zou heel graag willen dat Krimpen een echt ‘hart’ krijgt. Een centrum met terrasjes en horeca gelegenheden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Er moet voldoende aandacht zijn voor de jeugd in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en jong volwassenen om te kunnen ontspannen en elkaar te ontmoeten. Krimpen moet ervoor zorgen dat we aantrekkelijk blijven door bijvoorbeeld betaalbare (koop)woningen of innovatieve huizenbouw te realiseren. Alleen door een evenwichtige verdeling van de inwoners in alle leeftijdscategorieën, kun je ook de voorzieningen op peil houden. Een aantrekkelijke gemeente ben je ook door te zorgen voor goede bereikbaarheid. We moeten vooruit kijken, plannen en dan ook met elkaar de schouders eronder om het gedaan te krijgen!

Tot slot: Om dromen uit te laten komen moet je opstaan.