Léon van Hulst

Maak kennis met onze Léon

Hier ben ik: Léon van Hulst, geboren in Rotterdam en sinds medio jaren ’70 woonachtig in Krimpen. Ook na mijn trouwen ben ik, op een kort uitstapje na, in Krimpen blijven wonen.

Mijn (werk)ervaring: ik ben sinds 25 jaar (register)schade-expert en ben eind 2010 mijn eigen expertisebureau in Krimpen gestart. Ik houd mij vooral bezig met schades die aan gebouwen en inhoud kunnen plaatsvinden. Dit vanuit de positie van de gedupeerde, als contra-expert.

Mijn vrije tijd: na met voetballen te zijn gestopt ben ik gestart met golf. Verder rijd ik graag motor en fotografeer veel, met name concerten.

In de politiek: net als veel mensen vond ik “de politiek” vaak een ver van mijn bed show. Naar mate ik wat ouder werd begon ik mij meer te interesseren voor politiek, zeker ook voor politiek op lokaal niveau. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heb ik mij als lid van Stem van Krimpen opgegeven. Een lokale partij heeft naar mijn mening op lokaal niveau meer toe te voegen dan een lokale fractie van een landelijke partij.

Wat vind ik belangrijk voor Krimpen: voor Krimpen vind ik een aantal zaken belangrijk. Uiteraard hoort daar de bereikbaarheid toe. Wat ook niet mag worden vergeten is de veiligheid in Krimpen en onze regio. Verder hecht ik waarde aan een bestuur waarbij de politieke richting niet eenzijdig mag zijn, maar voor alle Krimpenaren iets moet kunnen betekenen.

Wat wil ik veranderen: zoals gezegd mag de bereikbaarheid/ontsluiting van Krimpen en de regio beter. Het betrekken van de inwoners van Krimpen en zo het “burgerbewustzijn” vergroten vind ik ook belangrijk. Een gemeente wordt hierdoor schoner, veiliger en dus ook fijner om in te wonen. Ook denk ik dat op cultureel gebied en zeker ook voor de jongere inwoners genoeg te doen moet zijn in Krimpen.

Tot slot: Krimpen, daar wil je blijven wonen!