Henk Menkhorst

Maak kennis met onze Henk

Hier ben ik: Henk Menkhorst, nu 71 jaar jong. Sinds 1976 woonachtig in de gemeente Krimpen. 36 jaar samenwonend en geen kinderen.
Mijn (werk)ervaring: na mijn studie Landbouwuniversiteit Wageningen, plantenziektenkunde, heb ik 36 jaar onderwijs gegeven in het HBO en bovenbouw VWO. Voornamelijk in het vak biologie en exacte vakken. Ik heb in veel besturen gezeten bv. 12 jaar in het bestuur van Natuurmuseum Rotterdam maar ook bestuursfuncties bij de Ned. Malacologische Vereniging en al heel lang gastmedewerker in Naturalis.

Mijn vrije tijd: In mijn vrije tijd ben ik overal in de wereld geweest waardoor ik me sterk realiseer in wat voor bevoorrecht land we wonen. Daardoor mag van ons verwacht worden dat we verantwoordelijkheid voor die wereld nemen. Onze grote hobby is vogels kijken in de hele wereld en mijn zeer bijzondere hobby is mijn grote kennis van de weekdieren, slakken, schelpen etc. waarvan ik vele nieuwe taxa beschreven heb. Ik werk op dit moment o.a. aan een groot boek over de landslakken van Turkije.

In de politiek: Ik ben altijd politiek zeer geïnteresseerd geweest, mede omdat Den Haag zich met ons burgers bemoeit. Ik volg bijna dagelijks de politieke ontwikkelingen via kranten en tv. Ik vind het belangrijk dat de lokale politiek bewuste keuzes maakt die soms totaal anders kunnen liggen dan de landelijke. En bij de Stem van Krimpen bevalt mij heel goed de open discussie en keuzes die primair gericht zijn op het welzijn van de bevolking.

Wat vind ik belangrijk voor Krimpen: ik vind onderwijs een heel belangrijk item voor jonge mensen omdat zij de generatie na ons zijn die verantwoordelijkheid moeten dragen en ook dat moet geleerd worden. Nu ik zelf en velen met mij ouder worden is het belangrijk dat de gemeente een goed doordacht ouderenbeleid formuleert, temeer daar de overheid zich aan alle kanten terugtrekt.

Wat wil ik veranderen: ik hoop door mijn kennis van de natuur bij te dragen aan de vergroting van de zo kwetsbare biodiversiteit. Er zijn zoveel plekken waar we door verstandig beheer de kosten van onderhoud van het openbaar groen voor de gemeente kunnen beperken en de biodiversiteit kunnen vergroten. Denk bv. aan het inzaaien van bloemrijke mengsels langs de vele wegbermen.

Tot slot: Laten we Krimpen groen houden en mogen de burgers verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving!