Bert Luijendijk

Maak kennis met onze Bert

Hier ben ik: Geboren en getogen in Rotterdam, gehuwd, twee zoons en een dochter, allen inmiddels volwassen. We zijn net na de millenniumwisseling vanuit Rotterdam Prins Alexander verhuisd naar Krimpen aan den IJssel. De ‘overgang’ naar Krimpen aan den IJssel bleek niet heel veel verschil uit te maken, want het wonen in de voormalige deelgemeente Prins Alexander hebben we altijd ervaren als het wonen in een dorp waar mensen elkaar kennen.

Mijn vrije tijd: Met mijn interesse voor lezen, koken, reizen en diverse sporten, blijft er voor uitgebreide hobbyuitoefening niet al te veel tijd over. Nou ja, politiek kun je een, wat uit de hand gelopen, hobby noemen.

In de politiek:  Ik ben vanaf mijn 23e jaar echt actief betrokken geraakt in de politiek en begonnen in een politieke jongerenorganisatie, vervolgens deelgemeenteraadslid in Rotterdam Prins Alexander en daarna een boeiende periode als lid van de gemeenteraad in Rotterdam aan de Coolsingel. En het blijft best wel leuk als je kan terugkijken op het geven van je stem aan grote projecten zoals het in 1991 genomen besluit tot de bouw van de voor Rotterdam inmiddels beeldbepalende Erasmusbrug.
Sinds 2002 ben ik gemeenteraadslid in Krimpen aan den IJssel. De politiek hier vond ik uiteindelijk veel te behoudend en traditioneel en de gevestigde grote partijen waren gewend onderling de baantjes te verdelen. Dat moet anders dacht ik en nam het initiatief tot oprichting van de lokale partij Stem van Krimpen. Op 27 maart 2009 was het zover en tekenden medeoprichtster Kirsten Jaarsma en ik bij de notaris de oprichtingsakte van de partij Stem van Krimpen.
Uiteraard nog geheel onzeker over het uiteindelijke resultaat bij de verkiezingen het jaar daarop maar met het vertrouwen dat veel mensen onze roep tot politieke verandering en vernieuwing zouden steunen. In 2010 startten we met één zetel en inmiddels behoren we met vier zetels tot één van de drie grote partijen in de raad en zijn veel van onze ideeën verwezenlijkt. Ik kijk met veel voldoening naar de grote inzet van onze partijgenoten.
Maar het kan nog beter en daar pleit het nieuwe programma voor waar ik wederom graag een bijdrage aan wil leveren in de komende periode als raadslid.

Mijn (werk)ervaring: gedurende twaalf jaren heb ik gewerkt als leraar aan een school voor leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM) in Naaldwijk, daarna zeven jaar secretaris van een sociaal- economische binnenvaartorganisatie (Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart), penningmeester van de Stichting Bureau Voorlichting Binnenvaart en tussen 1997 en 2015 secretaris en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Sinds 1994 in diverse functies werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam N.V, nu bij de Divisie Havenmeester. Tevens actief als bestuurslid van een Duitse organisatie voor binnenhavens en vaarwegen in Duisburg. In de schippersgemeente die Krimpen aan den IJssel is voel ik me dan ook als een vis in het water. De aanleg van WiFi voor de binnenvaart is één van mijn initiatieven. Van andere aard is mijn lidmaatschap van de Ledenraad van de Hart&Vaatgroep (per 1 januari gewijzigd in Harteraad) die als patiëntenorganisatie nauw samenwerkt met de Hartstichting.

Wat vind ik belangrijk voor Krimpen: Ik geniet van het direct actief zijn voor onze inwoners in onze mooie gemeente Krimpen aan den IJssel. Je staat hier namelijk, anders dan in een grotere stad, dichterbij en naast de mensen, spreekt ze direct op straat, in winkels of waar dan ook. Het aantrekkelijke van je functie als gemeenteraadslid komt vooral ook omdat mensen je directe aandacht vragen voor tal van zaken in hun woon- en leefomgeving en je daarbij het nodige kunt betekenen. Je kunt hierdoor in Krimpen aan den IJssel je functie als volksvertegenwoordiger voor onze inwoners volledig tot zijn recht laten komen. En dat is tenslotte de mooiste invulling die je je kunt wensen als gemeenteraadslid, het zijn van volksvertegenwoordiger. De mening van onze inwoners moet je bij al je beslissingen meewegen. Wij zijn een partij die de basis laat spreken.

Wat wil ik veranderen: meer gelegenheid voor gezellige verblijfsplekken, meer terrassen in de zon, een avonturen speelplaats voor kinderen, meer flora waar bijen en vlinders op afkomen, handhaving van hardrijders, opruimen van zwerfvuil, verwijdering van graffiti, beter onderhoud van voetpaden, veiliger oversteekplaatsen en vooral de inwoners meer betrekken bij hun eigen omgeving.

Tot slot: bij onze verantwoording die we als fractie over de afgelopen vier jaar willen afleggen wordt onze actieve rol aan onze kiezers nader uiteengezet. En anders dan veel landelijke politieke partijen inmiddels gewoon zijn te doen, houden wij ons als lokale partij wel aan vooraf gedane verkiezingsbeloften. Wij laten ons graag door de kiezer op onze daden beoordelen. Waar ik enorm verheugd over ben is het, na het door mij genomen initiatief, uiteindelijk realiseren van onze 6-minutenzone. Zoveel burgerhulpverleners die een reanimatiecertificaat hebben gehaald en sponsorgeld dat is binnengekomen zodat uiteindelijk 20 AED’s in de door de Hartstichting geschonken buitenkasten aangeschaft zijn. Voor de gemeente een dekkend netwerk en bij een noodoproep kan nu levensreddend worden gehandeld bij een hartstilstand. Een geweldige samenwerking en saamhorigheid binnen onze gemeente waar ik als inwoner trots op ben.