Zorgen over nieuwbouw transformator TenneT

Stem van Krimpen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over de plannen die TenneT heeft voor nieuwbouw van een transformator. De fractie deelt de zorgen van het door bewoners opgerichte actiecomité over deze plannen. Volgens de voorkeurslocatie van TenneT komt de transformator dichter bij de woningen te staan. Dat betekent voor sommige bewoners op 100 meter afstand. Er zijn zorgen over geluidsoverlast waar laagfrequent geluid (een zogenaamde bromtoon) en de mogelijke negatieve effecten van elektromagnetische straling.

Bewoners klagen al jarenlang over geluidshinder; een zware bromtoon die vooral in de wintermaanden als extra belastend wordt ervaren. Aangetoonde gezondheidseffecten van laagfrequent geluid zijn hinder en slaapverstoring. Stem van Krimpen wil graag duidelijkheid krijgen wat er voor alternatieven zijn voor de nieuwbouw van de transformator.

De fractie van Stem van Krimpen wil bijvoorbeeld van het college weten waarom TenneT geen gebruik maakt van een alternatieve locatie. Aan de Zuidkant van het TenneT terrein kan de transformator juist verder van de woningen gerealiseerd kan worden.

Stem van Krimpen wil dit onderwerp binnenkort agenderen voor bespreking in de gemeenteraad.

AD 27 augustus 2020

Alle nieuwsberichten