Zorgen over jeugdzorg

Er is landelijk is er veel te doen over de jeugdzorg taken die gemeenten in 2015 hebben gekregen. U heeft er vast al over gelezen in de media. Onze fractie wil u graag informeren over wat er speelt.

Gemeenten staat het water aan de lippen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten  (VNG) luidde de noodklok in het AD met een ingezonde brief en jeugdzorg minister Hugo de Jonge krijgt van heel veel wethouders een brief waarin gezegd wordt dat de kosten van jeugdzorg de pan uitrijzen maar dat het Rijk te weinig geld ‘overmaakt’. Gemeenten hebben grote tekorten en lijken lastige keuzes te moeten maken. Kort gezegd: meer vraag naar jeugdzorg en minder geld.

Ook in Krimpen merken we de gevolgen van de bezuiniging van 15% die het Rijk in 2015 bij het overdragen van de taken richting gemeenten.  In Krimpen hebben we gekozen voor goede zorg dichtbij: de KrimpenWijzer en het Krimpens Sociaal Team biedt zorg voor ouders en kinderen.  Dit kan variëren van opvoedondersteuning, dyslexie training, aanbod van gezinscoaches of basis GGZ zorg. Inzet op preventie en kinderen helpen aan de voorkant in goed overleg met ouders is hoe we in Krimpen werken met natuurlijk als inzet dat kinderen uiteindelijk geen zwaardere zorg nodig hebben.

Maar soms is  gespecialiseerde zorg nodig als kinderen  meer gecompliceerde problematiek en zorgvraag hebben. De gespecialiseerde zorg wordt centraal ingekocht in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond (GRJR) , waar Krimpen samen met 14 gemeenten in deelneemt. Voorbeelden van zorg die door de GRJR wordt ingekocht of geregeld is bijvoorbeeld pleegzorg, kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen;  kinderen die onder toezicht van jeugdbescherming vallen of meer gespecialiseerde GGZ zorg.

Er zijn bij onze fractie en onze wethouder/portefeuillehouder Jeugd Kirsten Jaarsma veel zorgen over de stijgende kosten binnen de GRJR. Rotterdam is een ‘grootverbruiker’ van gespecialiseerde zorg en heeft bijvoorbeeld 41 wijkteams (terwijl Krimpen alleen maar een KrimpenWijzer heeft). Ook heeft de GRJR zorg ingekocht bij diverse zorgaanbieders waarvan sommigen hun administratie niet goed op orde hebben. Dat geeft veel problemen in het goed op papier krijgen van de cijfers die nodig zijn om meer grip te krijgen op de steeds verder stijgende zorgvraag en navenante kosten. Verder moet Krimpen samenwerken met 15 gemeenten die elk een eigen lokale situatie hebben.

Onze wethouder Kirsten heeft namens het Krimpens college binnen de GRJR al diverse keren aandacht gevraagd voor meer grip op kosten en inzicht in waarom deze kosten zo snel stijgen. Dit zijn pittige gesprekken en die zijn ook nodig omdat wij graag de zaken op orde willen krijgen binnen de GRJR. Omdat de zorgvraag in de regio blijft stijgen (oorzaak is niet echt duidelijk) moet ook onze gemeente ‘bijplussen’ met flinke bedragen  in 2019 en 2020. Deze extra kosten wegen heel zwaar op onze begroting 2019 en de kadernota 2020 (waarin de plannen staan van het college voor 2020). De kadernota wordt in juli door de gemeenteraad behandeld.

De druk vanuit Vorige week heeft minister Hugo de Jonge aangekondigd dat gemeenten euro 420 miljoen extra krijgen voor Jeugdzorg in 2019 en voor 2020 en 2021 elk euro 300 miljoen.  Dat lijkt veel geld en daar zijn veel gemeenten blij mee maar op dit moment wacht het college op de meicirculaire om te weten hoeveel geld er richting Krimpen komt.

Onze fractie deelt de zorgen van onze wethouder en is content over haar inzet binnen de GRJR waar Krimpen weliswaar een kleine gemeente is maar wel een gemeente die zich inzet voor orde op zaken en bovenal goede zorg voor onze Krimpense kids!

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen!

Alle nieuwsberichten