Zorg om vaccinatiegraad – beantwoording schriftelijke vragen