Wederom zorgen om vaccinatiegraad

Stem van Krimpen stelde een jaar geleden al schriftelijke vragen vanwege onze zorgen om de vaccinatiegraad in Krimpen. Tijdens de eerste digitale raadsvergadering, onder agendapunt Vragenhalfuur Actualiteit stelden we opnieuw vragen aan het college. Voorafgaand aan de vergadering ontving het college de hieronder weergegeven brief.
Onze wethouder Kirsten Jaarsma ging in op de vragen en zegde toe een en ander op schrift aan de raad te doen toekomen.

Geachte voorzitter, collega raadsleden.

De vragen gaan over vaccinaties: in eerste instantie getriggerd door mijn jongste zoon die te horen heeft gekregen dat zijn BMR prik niet doorgaat.
In de bijlage wordt verwezen naar de ondergrens in vaccinaties. Hierin wordt ook aangegeven wanneer een land/groep een dusdanige vaccinatiegraad heeft dat een ziekte niet omhoog komt. Dat ligt op 95% volgens het WHO. In Krimpen is dat cijfer volgens mij beduidend lager. Met betrekking tot deze specifieke prik waarbij de bescherming tegen mazelen, wat een zeer besmettelijke ziekte is waar ook nu nog op de wereld dagelijks mensen aan sterven, volledig zou zijn, nu niet doorgaat.
A. Wat zijn de gevolgen op korte termijn
B. Wordt er over nagedacht om eventueel de prik te laten toedienen in personeel met volledige bescherming.

Door de huidige omstandigheden komen er nog andere vragen naar boven welke beter nu kunnen worden gesteld dan pas later.
a. Er wordt nu hard gewerkt aan een vaccin tegen Corona. Wanneer dit beschikbaar is wordt dit dan verplicht?
b. Moet verplicht worden doorgegeven indien iemand zich niet wil laten vaccineren?
c. Kan een school/werk/crèche mensen weigeren indien zij zich niet laten vaccineren. In grote gedeeltes van het land zal deze vraag niet spelen maar door de samenstelling van de Krimpense bevolking hebben we nu reeds in de regio ongeveer de laagste beschermingsgraad. Dat mensen door hun geloofsovertuiging beslissen om zich niet te laten vaccineren is iets waar ik verre van blijf en ook beslist geen waardeoordeel over geef echter de vraag rijst , gelet op de effecten nu van het Covis-19 virus of dat wel zo vrijblijvend kan blijven.

Wilco Slotboom-Zeedijk Fractie voorzitter
Verbonden aan Stem van Krimpen

Alle nieuwsberichten