Voorzieningenfonds gered door amendement van Stem van Krimpen

Ternauwernood wist Stem van Krimpen de laatste raadsvergadering dit jaar, te voorkomen dat de groep 18 jaar en ouder werd geschrapt uit het Voorzieningenfonds.

Lees hier het Betoog behoud voorzieningenfonds voor volwassenen in 2021 vanwege coronacrisis van ons raadslid Wilma Lingen.

Met een financiële bijdrage uit het Voorzieningenfonds kunnen inwoners met een laag inkomen meedoen met sportieve, culturele en sociale activiteiten. Met een door de raad breed gesteund amendement is de bezuinigingsslag van 34.000 euro die in 2019 is ingezet gered. Vorig jaar was Stem van Krimpen initiatiefnemer van de motie en dit jaar van het amendement waardoor het Voorzieningenfonds in stand gehouden kan worden. De dekking kon door raadslid Wilma Lingen gevonden worden in de vergoeding die is toegezegd vanuit het Rijk voor de financiële gevolgen van de coronacrisis.

“Momenteel hebben we te dealen met het coronavirus. Waarom gaan we hier nu, ten tijde van een van de zwaarste crisissen, in hemelsnaam dan toch in snijden?” was de gepassioneerde oproep van Wilma Lingen, raadslid voor Stem van Krimpen. “Als onze Koning oproept met de woorden ‘Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel’, het RIVM en de landelijke Armoedecoalitie oproepen om preventief te voorkomen dat mensen dreigen nog meer in een isolement en schulden terecht te komen, wie zijn wij dan?”

Wilma Lingen vervolgt: “Het Voorzieningenfonds van de gemeente Krimpen sluit voor deze kwetsbare doelgroep bijna naadloos aan op hetgeen momenteel geadviseerd wordt. Ik ben verheugd dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Sporten of even naar de bibliotheek zonder daar iets voor hoeven te laten: heel fijn dat dit voor deze mensen gelukt is.”

Kijk hier voor: Amendement behoud voorzieningenfonds voor volwassenen in 2021 vanwege coronacrisis

Alle nieuwsberichten