Vloekverbod in APV is niet te handhaven

Er is geen wettelijke grondslag om te handhaven op het vloekverbod dat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen. Stem van Krimpen wil af van deze symboolpolitiek en is voornemens om komende raadsvergadering een amendement indienen om het vloekverbod te schrappen.
Krimpen aan den IJssel behoort tot 14 van de 355 gemeenten met een vloekverbod in de APV.

Fractievoorzitter Wilco Slotboom-Zeedijk: “Onze fractie is net als veel Krimpenaren groot voorstander van respectvol taalgebruik, maar om iets op te nemen in de APV waar niet op gehandhaafd kan worden is totaal overbodig. Bovendien is deze symboolpolitiek nota bene in strijd met de grondwet art 7. Gelukkig leven wij in een land waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is. Natuurlijk vinden we het niet netjes om te vloeken of te schelden. Maar om gemeenschapsgeld en kostbare vergadertijd te spenderen aan iets waar we geen invloed op hebben gaat ons te ver.”

Het Wetboek van Strafrecht biedt voldoende waarborgen en rechtsmiddelen om op te treden als het gaat om belediging, smaad, laster  (art 261, 262 en 266) het aanzetten tot haat,  discriminatie of geweld (art. 137). Daarmee vervalt de noodzaak om dit vloekverbod te handhaven in  de APV.
Wilco Slotboom-Zeedijk vervolgt: “Laten we het vloekverbod nu voor eens en voor altijd schrappen en ons vooral richten op zaken waar de gemeenteraad over gaat. Met elkaar zorgen we voor een fijne, veilige leefomgeving voor alle Krimpenaren.”

Lees hier het Amendement vloekverbod schrappen uit de APV

Alle nieuwsberichten