Vervolgvragen voor TenneT

Op dinsdagavond 16 maart 2021 organiseerde de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel een rondetafelgesprek over de ervaren geluidshinder door en het vervangen van een trafo op het hoogspanningsstation van TenneT.
Bij deze bijeenkomst, gericht op informatie-uitwisseling en kennisdeling kwamen  naast de raad, (ervarings)deskundigen van TenneT, de Actiegroep Beperking Overlast Trafo, DCMR, VRR en de GGD aan het woord.

In verband met de tijd was het op 16 maart niet mogelijk om nog een tweede vragenronde te houden. Aan het einde van de bijeenkomst is besloten dat raadsleden hun openstaande vragen schriftelijk kunnen indienen bij de griffie. De vragen worden vervolgens voor beantwoording doorgeleid naar de deskundigen.

Lees hier de vragen die ons raadslid Margot Wekker namens Stem van Krimpen stelde: aanvullende vragen TenneT 19.03.2021 Stem van Krimpen
Beantwoording volgt na 7 april 2021.

Alle nieuwsberichten