Stem van Krimpen wil weer zelf aan de bal op het afvaldossier

Tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdag 18 februari 2021 dient Stem van Krimpen een amendement* in: Het ‘Raadsvoorstel aanbevelingen rekenkamerrapport afvalbeleid’ staat op de agenda. Dit voorstel om het besluit zoals voorgesteld door het college te veranderen komt bovenop de vele aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Een dure scheiding. Een onderzoek naar het afvalbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel’.

“Als de raad instemt zoals het nu voorligt, dus zonder ons amendement, dan zal het college alleen DIFTAR** onderzoeken. De fractie van Stem van Krimpen is voorstander dat het college een aantal verschillende wijzen van afvalinzameling onderzoekt en vervolgens via een informatieronde de inwoners vraagt waar hun voorkeur ligt. Pas als duidelijk is welke afvalinzameling het best voldoet – rekening houdend met het kosten aspect en wat het effect is op het milieu en daarnaast draagvlak heeft van onze inwoners – zou het voorstel aan de raad moeten worden aangeboden”, licht Wilco Slotboom-Zeedijk, fractievoorzitter van Stem van Krimpen toe.
“Onze fractie volgt het afvaldossier nauwlettend. Als enige partij stemden wij tegen toen in maart 2018 in de raad het voorstel op de agenda stond om over te gaan naar Cyclus NV. In deze hadden we liever ongelijk gehad, maar helaas hebben we, gelet op het rapport, gelijk gekregen.”

In het rapport staat tevens dat de raad niet altijd juist geïnformeerd is. Het verwijt aan de raad dat deze zelf vragen had moeten stellen, die vlieger gaat niet op.
Stem van Krimpen stelde al begin 2018 schriftelijke vragen aan het college. Op de vraag over ontwikkeling van de kosten antwoordde het college ‘dat de kosten via Cyclus tot 2020 niet zullen stijgen’.
“Helaas zijn de kosten voor afvalverwerking elke Krimpenaar gestegen. Verder is het onfatsoenlijk om de raad te verwijten iets niet te hebben gevraagd. Er bestaat zoiets als actieve informatieplicht. Zeker als je als raad niet kan weten dat je informatie mist. Daar ligt een taak van het college.” besluit Wilco Slotboom-Zeedijk.

 

* Als een amendement door de raad wordt aangenomen, is dit bindend voor het college. Aangenomen amendementen kan het college dus niet naast zich neerleggen.
**Diftar betekent gedifferentieerde tarieven: u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag en een bedrag dat kan verschillen.

 

aanvullende informatie:

 

 

 

 

Alle nieuwsberichten