Stem van Krimpen wil publiek debat over omstreden Facebookbericht

Stem van Krimpen vindt dat de fractievoorzitters gisteren een goed gesprek hebben gehad met burgemeester Martijn Vroom. “Hij heeft uitleg gegeven en spijt betuigd.” Aldus Saskia Oudshoorn, fractievoorzitter SVK.
“Onze fractie heeft na mijn terugkoppeling en overleg behoefte aan een openbare raadsvergadering om het publieke debat hierover te voeren.”
Wilco Slotboom-Zeedijk, plaatsvervangend fractievoorzitter: “Gezien de maatschappelijke impact heb ik er behoefte aan om als raadslid in gesprek te gaan met de burgemeester over dit onderwerp.”

Alle nieuwsberichten