Stem van Krimpen verzoekt het college de koopovereenkomst Big Bear te ontbinden

Met het indienen van de motie vreemd aan de orde van de dag wordt het college verzocht om
– Gebruik te maken van de ontbindende voorwaarde in het getekende contract, nl de voorwaarde dat de overeenkomst kan worden ontbonden indien het college niet instemt met de verkoop en/of negatief BIBOB onderzoek (artikel 18)
– de verkoop van het pand en omliggend terrein voor onbepaalde tijd op te schorten;
– ruimtelijk onderzoek te doen naar mogelijke aanpassing van de huidige bestemming;
– De dialoog aan te gaan met de raad om te komen tot nieuwe kaders omtrent de verkoop van het desbetreffende pand.
– bij elke fase in de toekomstige verkoop van het pand de Raad actief te informeren

De motie werd ingediend door Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen en SGP. PVDA steunde de motie die werd aangenomen door de raad.
Tegen stemden VVD, D66 en KB. Het CDA was afwezig.

Lees hier de volledige Motie vreemd aan de orde van de dag “Verzoek tot ontbinding koopovereenkomst Big Bear”

Lees hier onze schriftelijke vragen Big Bear II 8 Dec 2019

En lees hier onze vragen die wij al in december 2018 stelden: 2018-12-03 Schriftelijke vragen SvK Big Bear . Daarop beantwoorde het college op 10 januari 2019: RIB beantwoording SV Big Bear 2019-10-01

Alle nieuwsberichten