Stem van Krimpen stemt tegen Meerjarenbegroting 2021-2024

Wij maken ons zorgen. Zorgen omdat de begroting die voorligt veel te rooskleurig is. Er zijn nog veel onzekerheden en momenteel ook veel financieel risicovolle projecten als bijvoorbeeld De Grote Kruising, Centrum Visie, het Sociaal Domein. Lees hier de bijdrage in de eerste termijn van Wilma Lingen: MJ 2021 – 2024 gemeente KadIJ bijdrage SvK

Alle nieuwsberichten