Stem van Krimpen stelt schriftelijke vragen over identiteitsverklaring scholen

De recente uitspraken van minister Slob over een ‘anti-homo verklaring’ verbijsteren Stem van Krimpen. Stem van Krimpen stelde daarom schriftelijke vragen aan het college. De antwoorden zullen ophelderen of inwoners en Krimpense scholen bekend zijn met de zogenaamde ‘identiteitsverklaring’.

Sebastiaan van der Steeg, burgerraadslid voor Stem van Krimpen: “Onze fractie vindt het onacceptabel om te vragen naar een dergelijke verklaring.”
Het college wordt gevraagd om, als dit schoolbeleid is, het gesprek aan te gaan met de desbetreffende schoolbesturen.
“Wethouder Kasmi uit Rotterdam veroordeelt dit beleid publiekelijk. Stem van Krimpen vraagt hoe het college van B&W hierover denkt.” vervolgt Sebastiaan van der Steeg.

Het Driestar College en het Wartburg College willen een gezamenlijke vestiging voor voortgezet onderwijs in Krimpen aan den IJssel. Het betreft een fusie van de Driestarlocatie in Lekkerkerk en de Wartburglocatie Revius in Rotterdam-Zevenkamp. De scholen willen samen over ongeveer vijf jaar in Krimpen aan den IJssel reformatorisch onderwijs bieden. 

Op donderdag 19 november 2020 zal de informatieve commissie vergaderen over de stand van zaken van het Driestar – Wartburg College. Stem van Krimpen heeft dit geagendeerd om inzicht krijgen in de verzoeken die er liggen van de diverse schoolbesturen voor het vestigen van scholen in Krimpen.

De fractie wordt op de hoogte gebracht van de rechten en plichten van de gemeente om aan deze verzoeken te voldoen en mogelijke (financiële) consequenties. De fractie wil ook weten of er gevolgen er zijn voor de resterende grond voor het bouwen van woningen in Krimpen aan den IJssel.

Alle nieuwsberichten