Stem van Krimpen roept inwoners op zelf bezwaar te maken tegen WOZ waarde en stelt Schriftelijke Vragen

Recent hebben Krimpense huizenbezitters het aanslagbiljet 2021 gemeentelijke belastingen WOZ-beschikking en de bijbehorende WOZ waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde flink gestegen en er zijn grote verschillen in WOZ waarde tussen gelijkwaardige woningen. Stem van Krimpen roept inwoners op zo nodig zelf bezwaar te maken in plaats van via een ‘no cure no pay’ bedrijf. De fractie stelt ook Schriftelijke Vragen om duidelijkheid te krijgen over hoe de WOZ waarde is bepaald, waarom verschillen tot stand komen en waarom grote verschillen tussen vergelijkbare woningen veelvuldig voorkomen.

De WOZ waarde wordt gebruikt voor de heffing van belastingen door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst; Hoe hoger de WOZ waarde, hoe hoger de aanslagen voor gemeentelijke belastingen en inkomstenbelasting uitvallen.

Margot Wekker, raadslid voor Stem van Krimpen: “Het is via www.wozwaardeloket.nl heel makkelijk om het taxatieverslag op te vragen en om zelf bezwaar te maken als iemand het niet eens is met de WOZ waarde. Bedrijven die aanbieden om gratis bezwaar te maken krijgen via de gemeente wel degelijk betaald voor hun diensten, en die extra kosten komen daarmee indirect voor rekening van onze inwoners.” 

Stem van Krimpen is van mening dat betere communicatie richting inwoners gewenst is over de te verwachte WOZ waarde stijging, de wijze van waardebepaling en financiële consequenties daarvan voor de inwoners.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schat in dat gemeenten over 2019 meer dan 10 miljoen aan proceskosten moeten vergoeden aan ‘no cure no pay’ bedrijven.

“Als het nodig is heeft natuurlijk iedereen recht op het maken van bezwaar. Onze fractie is wel van mening dat het de taak is van de gemeente om inwoners vooraf goed te informeren.  Meer kennis en begrip kan voorkomen dat er ongegrond bezwaar wordt gemaakt: dat scheelt ambtelijke capaciteit, proceskosten en daarmee worden extra kosten voor onze inwoners voorkomen. Wij kijken uit naar de beantwoording van onze Schriftelijke Vragen die we het college hierover hebben gesteld”, aldus Margot Wekker.

Lees hier Schriftelijke Vragen Stem van Krimpen over WOZ

Alle nieuwsberichten