Stem van Krimpen pleit voor tweejaarlijks borstonderzoek

Stem van Krimpen is voornemens tijdens de raadsvergadering donderdag 3 juni 2021 een motie in te dienen betreffende het borstonderzoek bij vrouwen.

“Het bestaande onderzoek vindt niet meer om de twee jaar, maar om de drie jaar plaats. Dat is besloten door staatssecretaris Paul Blokhuis, omdat het voorlopig niet mogelijk zou zijn om vrouwen elke twee jaar uit te nodigen voor het onderzoek. Dat vinden wij geen goede zaak,” aldus Wilma Lingen, raadslid voor Stem van Krimpen. “Daarnaast vinden wij het wenselijk, dat de leeftijd voor het borstonderzoek wordt verlaagd van 50 naar 35 jaar. Het gaat weliswaar om landelijk beleid, maar de gemeente heeft wel een signaalfunctie en hecht aan de volksgezondheid.”

Motie vreemd Borstonderzoek roept het college op er bij de demissionair en toekomstige staatssecretarissen op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo consequent mogelijk wordt toegepast.

In Nederland krijg 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Landelijk maken ongeveer 1 miljoen vrouwen gebruik van de preventieve voorziening van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Sinds begin mei tot eind augustus kunnen vrouwen uit Krimpen aan den IJssel, die zijn geboren in de jaren 1946 tot en met 1971 meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele borstonderzoekscentrum op het evenemententerrein bij het ontmoetingscentrum de Tuyter (Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen aan den IJssel).

Alle nieuwsberichten