Stem van Krimpen mede-indiener van twee aangenomen moties

Stem van Krimpen is mede-indiener van twee moties die tijdens de raadsvergadering 13 december zijn aangenomen.
Met de ‘Motie 6e_optie_Ouverturelaan_nieuwe_versie’ wordt het college ondermeer verzocht om voorafgaand aan de commissieronde in januari 2019 te komen met een aanvullende variant 6, welke uitgaat van 30 km/h, aanpassing van de kruisingen, handhaving van het asfalt (zonodig met een 30km- uitstraling zoals bijvoorbeeld mogelijk is middels asfalt in klinkerprint, maar niet toepassen van klinkers zelf).

Stem van Krimpen benadrukt hierbij dat veiligheid (naast belangenbehartiging inwonder) een belangrijk thema is. Wat ons betreft is een verhoogde rijbaanscheiding waarbij gehoopt wordt dat voertuigen fietsers niet zullen inhalen en daardoor verkeer wordt afgeremd, geen goede oplossing.

Als mede-indiener van de ‘‘Motie spitsverkeer_over_bussluis’ heeft onze fractie de wethouder opgeroepen om bij reconstructie grote kruising vooral te blijven onderzoeken of verkeer richting Krimpenerwaard voortijdig omgeleid kan worden zodat de wisselstrook en Lansing niet gebruikt hoeven worden voor dat verkeer.

Met de motie wordt het college verzocht om te onderzoeken onder welke voorwaarden een pilot kan worden uitgevoerd om de verkeersbelasting van de Ouverturelaan te verminderen door een ‘spitsverbinding’ tijdens de avondspits 15.00-20.00 te realiseren via de huidige bussluis tussen de rotonde N210 en de Ouverturelaan.

Alle nieuwsberichten