Stem van Krimpen komt op voor vrijwilligers en inclusiviteit en stemt voor sluitende begroting 2020

Op 7 november 2019 heeft de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel de programmabegroting 2020 vastgesteld en ingestemd met de meerjarenraming 2021-2023.
Stem van Krimpen diende drie moties in, die alledrie zijn aangenomen door de raad.
Met de motie ‘Belbus’ steekt Stem van Krimpen veel vrijwilligers een hart onder de riem; De beoogde ombuiging van € 10.000, door college beoogd te betalen door meer vervoer door de Belbus uit te laten voeren, wordt verwijderd uit de begroting. Het college wordt verzocht om elders binnen de begroting de beoogde ombuiging van € 10.000 te vinden. Wilco Slotboom: “De achtergrond van het overdragen van bepaalde verantwoordelijkheden naar stichting Belbus begrijpen wij. Dit initiatief ondersteunen wij omdat de Belbus inderdaad prima dit soort personenvervoer uit kan voeren. Om dit gelijktijdig gepaard te laten gaan met een besparing, vinden wij te voorbarig en niet het juiste signaal naar de Belbus en haar vele vrijwilligers. De gedane toezegging van de wethouder om in gesprek te gaan met de Belbus om verdere mogelijkheden te onderzoeken en daarover de raad en inwoners te informeren is heel belangrijk. Wij en onze inwoners waarderen de service van de Belbus enorm.”

Stem van Krimpen maakte zich in tegenstelling tot de oppositiepartijen ook hard voor het handhaven van het Voorzieningenfonds voor volwassenen. Het college stelde voor om € 34.000 te schrappen, maar de fractie van Stem van Krimpen is ervan overtuigd dat dit alleen een besparing op korte termijn zou betekenen en een groot risico met zich meebrengt op meer uitgaven in de toekomst.
Wilco Slotboom: “Wanneer mensen niet meer mee kunnen doen, vervreemden ze van de gemeenschap, maar verliezen ook de functie van rolmodel binnen een gezin. Wanneer je ouders geregeld sporten, is zelf thuis op de bank hangen geen goede optie.
Dat een dergelijk gezin daarna makkelijker binnen de plaatjes kleurt, heeft positieve effecten voor allerlei voorzieningen en diensten in onze gemeente. Bovendien is Krimpen aan den IJssel koploper gemeente inclusiviteit. Dit Voorzieningenfonds draagt absoluut bij aan een inclusieve samenleving.”

Tot slot werd de motie van Stem van Krimpen ‘Als we verder de trap af moeten, komen we onder water’ door alle fracties mee ingediend en unaniem aangenomen. In deze motie vraagt de raad het Rijk om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachting en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor gemeenten staan. En om het trap-op-trap-af systeem zodanig  aan te passen dat er minder grote en minder frequente schommelingen zijn in de Algemene uitkering via het gemeentefonds.

Wethouder Neeleman deed wat betreft de ontwikkelingen rond het DCV complex de toezegging om nog dit jaar duidelijkheid te geven over de verbetering van hun complex.

Stem van Krimpen is blij met de evenwichtige begroting waarin mogelijk – en nodig vanwege de oplopende kosten in sociaal domein en jeugdzorg en de uitgeputte reserves – de broekriem wordt aangehaald.
Saskia Oudshoorn, fractievoorzitter Stem van Krimpen: “Door de aangenomen moties wordt inclusiviteit gewaarborgd, vrijwilligers op waarde geschat en geeft ook onze gemeente een sterk signaal af aan de regering. De begroting is sluitend, een mooie prestatie van dit college en een goed uitgangspunt om 2020 tegemoet te zien.”

Alle nieuwsberichten