Stem van Krimpen geeft gehoor aan oproep tot aanpak Ouverturelaan

Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 21 mei werd het amendement Ouverturelaan dat Stem van Krimpen mede indiende aangenomen. Dit geeft bewoners de mogelijkheid om te participeren en samen met de raad de nieuwe situatie te evalueren.

Een amendement is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad werd voorgelegd.

Een belangrijke verkiezingsbelofte van de grootste politieke partij van Krimpen is om inwoners meer invloed te geven op lokaal te nemen beslissingen en beleid. Door dit aangenomen amendement worden inwonersinitiatieven die door omwonenden ontwikkeld kunnen worden om zich gezamenlijk in te zetten voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, ondersteund. Op deze manier draagt inwonersparticipatie door meedenken, meepraten en meedoen, bij aan verbeterde leefbaarheid van de Ouverturelaan en directe omgeving. Verder komt het amendement tegemoet aan de eerder voorgestelde geluidsbeperkende maatregelen en wordt een belangrijke stap gezet in dit dossier dat al drie collegeperiodes de gemoederen bezig houdt.

Alle nieuwsberichten