De Stem stelt weer schriftelijke vragen over geluidshinder Algerabrug

12/02/2018 – Voor de derde keer in acht maanden tijd stelt de fractie van Stem van Krimpen schriftelijke vragen over de geluidhinder die omwonenden van de aanbrug van de Algerabrug sinds de renovatie in juli 2016 ervaren. “Onze fractie heeft regelmatig contact met het comité Rotterdamseweg waarin omwonenden van de Algerabrug zich hebben verenigd. Uit recent contact met het comité blijkt dat de piekgeluidsoverlast veroorzaakt door de voegen nog steeds niet verholpen is en de mensen worden zo langzamerhand wanhopig’, aldus fractievoorzitter Kirsten Jaarsma van de Stem.

“In oktober zijn de voegen opgevuld om de piekgeluidsoverlast – het zgn. ‘kadeng kadeng’ geluid – van het verkeer dat over de voegen raast te verminderen. Dit is een paar weken goed gegaan totdat het vulmateriaal door de auto’s uit de voegen gereden werd en de geluidshinder weer terug was’, vervolgt Jaarsma. Jaarsma vertelt dat de omwonenden ten einde raad zijn, gezondheidsklachten hebben, vaak een aantal dagen per week elders slapen of met een hoofdtelefoon op slapen. “De verhalen van de inwoners raken mij echt,’ zegt Kirsten Jaarsma.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen die de fractie in september stelde, werd door het College gemeld dat er een speciaal geluidsonderzoek opgestart zou worden. Ook werden er ‘smileys’ geplaatst om de automobilisten te herinneren aan de maximum snelheid van 50km/uur. “Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de geluidsmeting en de effecten van de gedragsbeïnvloeding van de automobilisten zoals met de ‘smileys’. “ “Maar vooral zijn wij benieuwd welke oplossing er is en wanneer er een permanente oplossing komt voor het probleem wat nu inmiddels al meer dan 18 maanden speelt.”

‘Wat wij ook van de bewoners hebben vernomen is dat bij de aanbesteding van de renovatiewerkzaamheden, geluidsreductie geen uitgangspunt was”. Dit heeft ons erg verbaasd gezien het feit dat de aanbrug zich zo dicht bij de woningen ligt.” Over dit punt wil de fractie ook meer helderheid over hebben.

Verder gaat de fractie in op de subsidieaanvraag die door de gemeente in samenwerking met milieudienst DCMR in januari 2017 bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) is ingediend. Met het verkrijgen van de subsidie zouden op termijn geluidsschermen gefinancierd kunnen worden. “Het Bureau Sanering Verkeerslawaai krijgt veel aanvragen voor subsidie en wij zijn benieuwd hoe kansrijk de aanvraag is en hoe lang de behandeling van het aanvraagtraject nog gaat duren.” “Het plaatsen van geluidsschermen zou de geluidsoverlast verder kunnen verminderen en het woongenot voor de omwonenden kunnen verbeteren.” besluit Jaarsma.

 

Klik hier voor de gestelde schriftelijke vragen.

Alle nieuwsberichten