Stem van Krimpen wil Boulevard aan de IJssel

Stem van Krimpen lanceerde vorige week haar verkiezingsprogramma voor de GR2018. Eén van de speerpunten van het programma is de herontwikkeling van het van Duyvendijk terrein, de historische scheepswerf uit de 17e eeuw die in 2010 door de gemeente aangekocht werd.

“De oude scheepswerf is sinds 2010 eigendom van de gemeente maar er is niets mee gebeurd en dat vinden wij ontzettend jammer”, aldus Kirsten Jaarsma, lijsttrekker voor de Stem. Nadat in 2013 de projectontwikkelaar van het geplande appartementencomplex “Nautilus’ failliet ging zijn er geen nieuwe plannen ontwikkeld.” De huidige coalitie maar ook de coalitie van de raadsperiode 2010-2014 zijn niet in staat geweest dit terrein, waar de gemeente destijds € 3,5 miljoen voor heeft betaald, te ontwikkelen.” ”Wat ons betreft komt daar na de gemeenteraadsverkiezingen verandering in!”, zegt Kirsten enthousiast.

Op dit moment ligt het terrein er zieltogend bij en de historische loodsen staan op instorten. “Wij hebben de ambitie om de komende raadsperiode het voormalig scheepswerf terrein te ontwikkelen voor wonen en recreatie met behoud van de mooie historie zoals de scheepshelling.” Ook wil de Stem laten onderzoeken of de diverse bedrijven naast het van Duijvendijk terrein zouden kunnen verhuizen naar de Stormpolder of het EMK terrein. Hiermee zou dit deel van de IJssel ontwikkeld worden tot een mooi woon en recreatie gebied met uitstraling, bovendien wordt er echt weer optimaal gebruik gemaakt van de mooie ligging aan de IJssel en zou bijvoorbeeld een jacht- of passantenhaven een aanwinst zijn voor de pleziervaart. Het plan sluit goed aan bij de Visie Krimpenerwaard van Riek Bakker, waar de Krimpenerwaard als ‘groene long’ van de regio een toeristische trekpleister moet worden.

“Wij zien dat er in andere gemeenten wel goed gebruik gemaakt wordt van de ligging langs een van de mooiste rivieren van Nederland: de Hollandsche IJssel.” ‘Als we kijken naar Capelle aan den IJssel zien we het Fuijks-terrein met horeca en woningen, dat is een  fantastische trekpleister waar mensen een terrasje pikken, recreëren en flaneren langs de IJssel.” Zo’n mooie plek waar jong en oud  kan genieten van een mooie stukje Krimpense historie, dat gunnen we onze inwoners ook: een echte Boulevard aan de IJssel!”, besluit Jaarsma.

Alle nieuwsberichten