SvK teleurgesteld over aanpak geluidshinder Rotterdamseweg

 

16/03/2018 – Tijdens de laatste raadvergadering van deze raadperiode op donderdag 15 maart bracht de fractie van Stem van Krimpen weer het onderwerp van de geluidshinder die de bewoners van de Rotterdamseweg ervaren sinds de reconstructie van de aanbrug in juli 2016 op de raadsagenda.

“Wij hebben in februari voor de derde keer schriftelijke vragen aan het college gesteld, mede omdat de leden van het bewonerscomité aangaven dat er geen enkele voortgang of zicht op een oplossing is.’ “Bewoners hebben al wel 19 maanden te maken hebben  met ernstige geluidsoverlast  wat mensen inmiddels na al die maanden tot wanhoop brengt ’, zegt Kirsten Jaarsma. Het bewonerscomité vertegenwoordigt ca. 60 huishoudens die last hebben van het geluid wat veroorzaakt wordt door de gebruikte dilatatievoegen. Voor de reconstructie van de aanbrug hadden bewoners weliswaar het geluid van het verkeer, maar gaven de voegen geen probleem.

“Uit de beantwoording van onze vragen door het College blijkt dat bij de aanbesteding het beperken van geluidshinder geen onderdeel was en dat vinden wij een gemiste kans.’ “We weten inmiddels dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat strenge eisen stelt richting aannemers zodat er stille voegovergangen worden gebruikt bij bruggen of viaducten in bebouwd gebied, dit allemaal omdat juist geluidshinder van voegen vaak als veel indringender ervaren wordt. ” “Er zijn zelfs landelijke geluidseisen en zgn. stille voegen met een geluidslabelwaarde, vervolgt Jaarsma.

Tijdens de raadsvergadering werd ook namens het bewonerscomité  ingesproken door twee bewoners van de Rotterdamseweg. Jan Sinke, zelf adviseur op het gebied van wegenbouw, gaf aan dat er niet goed gekeken is naar het type voeg wat gebruikt is en dat de gemeentelijke oplossing voor het terugbrengen van het geluid – het opvullen van de voegen – ‘broddelwerk’ is. Ook Henk Jansen sprak de raad toe en vertelde dat hij noodgedwongen met oordopjes slaapt, niet meer in zijn tuin wil zitten en zijn ramen niet meer open kan doen. Jansen nodigde de raad uit om een nachtje te komen logeren zodat de raadsleden zelf de geluidshinder konden ervaren.

“Ik vind het onacceptabel dat de bewoners, die maar liefst een verhoging van 12 dB*  te verduren krijgen, zo lang moeten wachten op een oplossing zeker omdat de verhalen van de bewoners schrijnend zijn.” “De wethouder vertikt om te erkennen dat er bij de aanbesteding een denkfout gemaakt is, dat is jammer want van fouten kan je leren en dan is op zoek gaan naar een oplossing een logische stap, en die missen we vooralsnog.’

Jaarsma sprak met een adviesbureau gespecialiseerd in voegovergangen die de situatie bij de Algerabrug ‘dramatisch’ noemde. “Het College zet in op de subsidieaanvraag bij Bureau Sanering Verkeerslawaai zodat er geluidsschermen geplaatst kunnen worden maar de wethouder kan niet aangeven wanneer deze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd’. Tot die tijd – en dat kan nog wel een jaar of langer duren –  moeten de bewoners leven met de geluidsoverlast.

*een verhoging van 3 dB betekent al een verdubbeling van het geluid.

Alle nieuwsberichten