Stem van Krimpen, Leefbaar Krimpen, SGP en CDA samen verder met formatieonderhandelingen

Informateur Paul van den Eijnden heeft maandag 9 april zijn eindrapportage gepresenteerd. Paul van den Eijnden is dagelijks bestuurder bij het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en heeft op verzoek van Stem van Krimpen –  als grootste partij – de taak van informateur aanvaard. De afgelopen twee weken heeft hij met alle partijen die zetels hebben verworven in de gemeenteraad gesprekken gevoerd. In deze gesprekken is door een groot deel van de partijen aangegeven dat een coalitie met de drie grootste partijen de meest logische uitkomst is van de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat de twee lokale partijen, met samen 10 zetels en 43% van de stemmen,  beoogde coalitiepartijen zijn is uniek voor Krimpen en doet recht aan de boodschap van de Krimpense kiezer: namelijk vernieuwing in de lokale politiek. Verder heeft de SGP met 511 stemmen meer een verkiezingswinst geboekt. Dit gegeven is door de informateur meegenomen in zijn advies.

De toevoeging van het CDA is vooral ingegeven door de wens voor een stevig en ervaren college waarmee de komende vier jaar flink wat dossiers aangepakt moeten worden.

 

De komende weken zal onder leiding van Stem van Krimpen het formatieproces opgestart worden waar uiteindelijk met de vier beoogde coalitiepartners gewerkt gaat worden aan een coalitieakkoord. Genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan o.a. op het gebied van bereikbaarheid, het sociaal domein, energietransitie en woningbouw. Natuurlijk worden ook onderwerpen als de zondag winkelopenstelling en het evenementenbeleid op de agenda gezet.

We houden u uiteraard de komende tijd op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

Alle nieuwsberichten