Spitsonderbreker breekpunt in Krimpen aan den IJssel

09/03/2018 – Stem van Krimpen heeft zich op donderdag 8 maart in de raadscommissie met succes verzet tegen het verlenen van een krediet voor de door het College van B&W voorgenomen maatregel om een spitsonderbreker aan de Ouverturelaan te plaatsen.

Door deze maatregel zouden op basis van de verwachte aantal voertuigen tijdens de ochtend- en avondspits de andere doorgaande straten in Krimpen honderden extra auto’s te verwerken krijgen. Stem van Krimpen had eerder een groot aantal kritische schriftelijke vragen gesteld hierover aan het College van B&W.

“Uit de beantwoording van onze vragen bleek dat het College niet het voornemen had om een draagvlakonderzoek onder de bewoners te doen noch een ontzegging voor bewoners van Lansingh Zuid te realiseren.” ”Stem van Krimpen vindt dit een onacceptabele inperking van zeggenschap van direct betrokken omwonenden en bovendien een beperking van de mobiliteit van onze inwoners.”

Woordvoerder Bert Luijendijk wees mede op de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van winkelcentrum de Olm en de verkeersveiligheid bij de scholen het Octaaf en Mozaïek. Tijdens de commissievergadering reageerde Dhr. Ernst Dijkman namens de winkeliersvereniging de Olm kritisch over de plannen die grote gevolgen hebben voor de winkeliers.

“De bewoners van de Ouverturelaan vragen terecht aandacht voor hun situatie want zij ervaren al vele jaren overlast van het vele verkeer op de Ouverturelaan en in de afgelopen twee collegeperiodes zijn hier niet de noodzakelijke maatregelen genomen om die overlast aan te pakken.” “Er wordt nu gekozen voor de snelste en goedkoopste oplossing terwijl wij gaan voor de beste oplossing en dat is niet het afsluiten van de Ouverturelaan omdat hiermee andere straten zoals de Zwanenkade, Una Corda, Stad en Landschap, Burgemeester Aalberslaan én de Nieuwe Tiendweg ernstig zouden worden belast.

Stem van Krimpen heeft wederom gepleit voor het onderzoeken van de mogelijkheid tot het inrichten van een 30-km zone op de Ouverturelaan. Luijendijk: “een dergelijke maatregel is zinvoller omdat dit de snelheid van het verkeer verlaagt en bovendien de geluidshinder en fijnstof die bewoners ervaren vermindert.’

“Het voorstel van wethouder Marco Oosterwijk is nog zeer onvoldragen omdat er geen draagvlakonderzoek is gedaan in de wijken die de grote aantallen extra motorvoertuigen krijgen te verwerken, vervolgt Luijendijk.

“Je mag niet de verkeersproblematiek van Lansingh-Zuid verschuiven naar de wijken Langeland en Kortland, dat is niet de gewenste oplossing.’ Luijendijk drong ook aan op het nemen van maatregelen om het sluipverkeer van en naar de Krimpenerwaard,  dat dagelijks door Krimpen rijdt, te weren. Wethouder Oosterwijk kon niet anders dan bakzeil halen en het voorstel schrappen van de agenda  van de raadsvergadering van 15 maart.

“De bewoners van de Ouverturelaan snakken terecht naar een oplossing voor dit langslepende probleem en wij dringen er op aan dat na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. het nieuw te vormen College de problematiek van de Ouverturelaan met prioriteit op de gewenste wijze oppakt. Stem van Krimpen staat klaar om zich hier sterk voor te maken!

Alle nieuwsberichten