Schriftelijke Vragen WOZ-waarde

Recent hebben Krimpense huizenbezitters het aanslagbiljet 2021 gemeentelijke belastingen WOZ-beschikking en de bijbehorende WOZ-waarde ontvangen. Voor veel inwoners is de WOZ waarde flink gestegen en er zijn grote verschillen in WOZ-waarde tussen gelijkwaardige woningen. Stem van Krimpen stelde Schriftelijke Vragen omdat niet duidelijk is hoe de WOZ-waarde in Krimpen aan den IJssel wordt bepaald, waarom verschillen tot stand komen en waarom grote verschillen tussen vergelijkbare woningen veelvuldig voorkomen.

Lees hier de Schriftelijke Vragen WOZ 25.02.2021 Stem van Krimpen, welke het college van B&W op grond van op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad binnen 30 dagen dient te beantwoorden.

Alle nieuwsberichten