Schriftelijke vragen opname N210 in het Actieplan geluid Provincialle wegen 2018/2019

 

Verkiezingsbelofte: We blijven ons inzetten voor een duurzame oplossing vermindering geluidshinder N210. De beantwoording van onze recente schriftelijke vragen aan het college treft u onder de link: 2018-11-28 RIB Schriftelijke vragen Stem van Krimpen
De provincie heeft tijdens het laatste overleg met gemeente en comité N210 toegezegd om halverwege 2019 met een voorstel te komen. Stem van Krimpen heeft zich vanaf meet af aan ingezet en blijft dit dossier nauwlettend volgen. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Alle nieuwsberichten