Schriftelijke vragen Bereikbaarheid

Stem van Krimpen vindt een goed bereikbare gemeente belangrijk voor onze inwoners en cruciaal voor ondernemers. Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief dd 21 januari 2019 als reactie op schriftelijke vragen van de SGP, stelde onze fractie aanvullende vragen.
Op 19 februari verscheen in diverse media het een bericht over de zog. “North West Central Corridor” waarin de betrokken bedrijven TMA Logisitics, CTU en VCL samen gaan werken om containerlading zoveel mogelijk te bundelen. Minder schepen kunnen meer containers vervoeren – zo wordt bijgedragen aan vermindering van files rond Rotterdam.
Een bijkomend effect zou zijn dat ook de bruggen minder vaak open hoeven.
Een dergelijk initiatief zou ook rondom de Algeracorridor kunnen werken.
Lees hier de raadsinformatiebrief met de antwoorden van het college op onze vragen. RIB Schriftelijke vragen art. 39 SvK over bereikbaarbeid

Alle nieuwsberichten