Overlast Nijlganzen aanpakken – Schriftelijke Vragen

Er bereiken ons berichten over de overlast van 𝗡𝗜𝗝𝗟𝗚𝗔𝗡𝗭𝗘𝗡. In 2019 is er iets aan het voorkomen van uitbreiding gedaan zoals bv eieren schudden. Er werden toen 54 volwassen nijlganzen geteld. Volgens ons zijn dit er nu veel meer. Alleen al in Lansingh-Zuid Krimpen aan den IJssel op het voetbalveld achterin telden wij er een stuk of 15, 20.
Daarom stelden we via social media vragen:
Ervaart u ook overlast en zo ja in welke wijk?
Hoeveel telt u er?
We horen graag!
En aan ons college stelde ons Raadslid Saskia Oudshoorn de volgende vragen: 2021-03-16 Schriftelijke vragen SvK Nijlganzen
Alle nieuwsberichten