Krimpens college leert niet van verleden

 

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering had het college geen oog voor de menselijke maat en laat ondernemers en inwoners in de kou staan. Stem van Krimpen diende samen met LK een motie in om uit het Coronabudget een bedrag te reserveren voor het MKB en ZZp’ers die nu buiten de boot van rijkssteun vallen. Het college liet weten dat een arm om de schouder ook al veel doet.

Motie Noodfonds lokale ondernemingen verworpen
Daar waar iedereen schande sprak over de toeslagen affaire en iedereen viel over totaal gebrek van de menselijke maat en juist maatwerk de oplossing was, zijn we twee weken na dat debat in Krimpen weinig opgeschoten. Het bedrag in de motie zou goed zijn om bijvoorbeeld 60 ondernemers te steunen met een bedrag van 3000 euro. Voor een aantal raadsleden lijkt dit een doekje voor het bloeden en werd het om die reden afgewezen. De portefeuillehouder gaf aan dat een arm om de schouder ook al veel doet …

“Het was een motie om de wethouder juist ruimte te geven in de uitvoering. Vanuit het college kwam de mededeling dat er een actieplan zou komen vanuit de gemeente. Wanneer? Dat konden ze niet zeggen”, licht Wilco Slotboom-Zeedijk, fractievoorzitter van Stem van Krimpen toe. “Van een arm om je schouder kan je nu geen brood kopen of (achterstallige) huur betalen. En mocht er op een later tijdstip toch ander budget zijn dan kan de gemeente het voorgeschoten bedrag terugvorderen, terwijl die ondernemers in nood in de tussentijd geholpen zijn.”
Er zijn allerlei regelingen vanuit Den Haag maar er vallen er altijd een paar buiten de boot.
“Dit besluit om de motie te verwerpen is genomen op basis van macht en niet op basis van de inhoud. Heel jammer”, aldus de fractievoorzitter.

Amendement* onderzoek alternatieven afvalinzameling verworpen
De Rekenkamer presenteerde een vernietigend rapport over het afvalbeleid de afgelopen jaren in Krimpen aan den IJssel. Stem van Krimpen heeft helaas gelijk gekregen en stemde als enige partij destijds tegen de overgang naar Cyclus NV. Met het amendement dat al maandag naar de raad werd gestuurd, wilde Stem van Krimpen het volgende bereiken.
“Pas als duidelijk is welke afvalinzameling het best voldoet – rekening houdend met het kostenaspect en wat het effect is op het milieu en daarnaast draagvlak heeft van onze inwoners – zou het voorstel aan de raad moeten worden aangeboden”, aldus Wilco Slotboom-Zeedijk
“Afval is iets waar de inwoners iedere dag mee te maken hebben. Omdat burgerparticipatie niet alleen als mooi woord in onze verkiezingsfolder staat maar in onze fractie daadwerkelijk hoog in het vaandel staat, vonden we het belangrijk dit op te nemen in het amendement. Naast burgerparticipatie is van belang dat niet alleen DIFTAR** wordt onderzocht maar ook andere manieren van inzameling.
De huidige coalitie diende drie dagen later een amendement in, welke op maar een punt verschilt met die van ons: de informatieronde met de bewoners willen ze niet. Ons amendement werd gesteund door LK en verworpen omdat de coalitie van mening is dat het A. zonde is van de tijd om inwoners te bevragen – wat raar is omdat we al jaren met dit systeem werken en inwoners nog jaren aan het besluit vastzitten. En B. de volksvertegenwoordigers wel weten wat er speelt dus een bevraging van inwoners niet nodig zou zijn.”

Het aanbod van Stem van Krimpen om een eenvoudige aanpassing te doen – de informatieronde met inwoners – werd door de coalitie niet geaccepteerd.
“Loslaten is een kunst die het Krimpens college nog niet heeft geleerd; vasthouden aan oude gewoontes staat ontwikkeling in de weg”, besluit de fractievoorzitter van Stem van Krimpen

 

* Als een amendement door de raad wordt aangenomen, is dit bindend voor het college. Aangenomen amendementen kan het college dus niet naast zich neerleggen.

**Diftar betekent gedifferentieerde tarieven: u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag en een bedrag dat kan verschillen.

 

Onderstaand bijbehorende documenten:

 

 

Alle nieuwsberichten