Kadernota 2022

Lees hier onze bijdrage in de eerste termijn tijdens de raadsvergadering over de Kadernota 2022

Geacht college, collega raadsleden, kijkers en luisteraars thuis,

Voor ons ligt de 55 pagina’s tellende kadernota 2022 met als titel Krimpen aan den IJssel na de crisis. Het is onze fractie niet helemaal duidelijk welke crisis bedoelt wordt. De jarenlange financiële crisis of de Covid-19 periode?

In het voorwoord wordt door het college een verwijzing gemaakt naar Alice in Wonderland. Bij het lezen van deze kadernota hadden wij vreemd genoeg ook direct een associatie naar Alice in Wonderland, maar dan de vergelijking van dit college naar de Hartenkoningin. Veel van wordt aangedragen door de oppositie: Kop eraf. Een hartenkoningin die geen verbinding zoekt. Denk bijvoorbeeld aan de regenboogvlag op zondag. 

Door het OV-kadootje aan de kleinste lokale partij zit dit College eigenlijk op het pluche, zo kunnen we in de bijdrage lezen. In dit kader verwijzen wij terug naar de reactie van het college op de diverse bijdragen. Het lijkt wel of wij, leden van de raad, door burgemeesters en wethouders in het kantoortje van de hoofdmeester geroepen worden voor een verbale veeg uit de pan. Dat past in onze ogen niet in Verbinding zoeken en samen door de crisis

 Er wordt in de kadernota aangegeven dat de inzet van de middelen die de gemeente heeft ontvangen bij de verkoop van de Enecogelden het mogelijk maakt om de ambitie van dit college waar te maken. Duidelijk wordt daar niet gesproken over de ambitie van de Krimpenaren. Dit college heeft geen behoefte aan inspraak vanuit de inwoners op onder andere dit onderdeel. De inzet de Enecogelden zijn nooit onderdeel geweest van een eerder verkiezingsprogramma en om die reden enkel de ambitie van de mensen op het pluche. 

We betreuren het dat sinds de begroting van 2019 nog nooit eerder zo vaak in de verhouding coalitie – oppositie is gestemd.

Over 9 maanden staan de verkiezingen voor de deur, maar dat weerhoudt het College er niet van om stevige en kostbare ambities neer te zetten. Dat is natuurlijk een nobel streven, maar tegelijkertijd zien we het potje van Eneco gelden net zo snel als dat het geld op onze rekening stond, ook weer verdwijnen. Een speciale werkgroep heeft zich op verzoek van het College ingespannen om bestemmingen voor een gedeelte van het geld te bedenken maar dat lijkt verspilde moeite geweest.

Weliswaar moeten deze keuzes nog bekrachtigd worden door de raad (lees: coalitie) – echte keuzes voor besparingen of kostenbeperkingen durft dit college niet te maken. De onzekerheid uit Den Haag is groot. Is dit een toekomstbestendige situatie, of gaan we terug naar de situatie van de colleges van voor 2018 waar vooral geld uit reserves geput werd? Worden de problemen, de lastige beslissingen, de nodige besparingen, doorgeschoven naar een volgend college? 

We lezen “Meer structurele ruimte is nodig”, maar hoe verklaar je dan dat incidenteel geld vooral wordt ingezet om structurele gaten te dichten? 

En waarom is kostendekkendheid niet doorgevoerd op álle onderdelen? Weet u nog, dat Stem van Krimpen als enige tegenstemde bij de overstap naar Cyclus? Hoe goed we dat toen zagen! Weer een voorbeeld dat Stem van Krimpen écht de Stem van Krimpen is. Vraag het ons en we denken graag constructief mee. En nu wel alle lasten van afvalbeleid dat geen van de doelstellingen haalt naar de inwoners doorbelasten? Maar we missen bijvoorbeeld nog wel 20% dekking op de lijkbezorgingskosten. De verruiming van die bandbreedte is voor Stem van Krimpen nog steeds bespreekbaar.

 Wij begrijpen dat er reeds rekening werd gehouden met het verliezen van de rechtszaak rond de BTW. Dat geld hadden we natuurlijk liever voor iets anders gebruikt maar nu blijkt dat er bijna twee ton uit de reserve moet komen als extra dekking van dit verlies. Foutje, bedankt?

Verduurzaming van het Vastgoed als gedeeltelijke compensatie van de Enecogelden is een optie die onze fractie een tijd geleden op de tafel heeft gelegd en het is goed dat nu lijkt te gebeuren.  

Voor de lange termijn Algeracorridor reserveren we 8 miljoen. Dit is bovenop de kosten van het Grote Kruispunt. Hoe zit het met de samenwerking buurgemeenten, wat is hun bijdrage aan de uitdagingen die Krimpen als een soort dichtbevolkte buffergemeente tussen de grote stad en het landelijk achterland op moet lossen? Zijn alle financiële bijdragen en verplichtingen van andere partijen nu eindelijk wel toegezegd en goed vastgelegd? 

Hierbij denken we ook aan de vestiging voor de nieuwe reformatorische middelbare school waar 40% van de leerlingen uit Krimpen komt. Dat betekent dat 60% van de leerlingen uit andere gemeenten komt…

Stem van Krimpen heeft navraag gedaan naar het zoekgebied voor een eventuele school in combinatie met de Hockeyclub. De zogenaamde ‘Zuidpool’ van Lansingh Zuid is het hele vierkant groen gebied van sporthal de Boog tot tennisvereniging Langeland tot aan de N210.  Ervaring leert dat zoiets vaak niet kostendekkend gebouwd kan worden, denk maar aan het Krimpenerwaardcollege. En dan gaan we een kostbaar stuk natuur opofferen waar we aan de andere kant van de Krimpenerbosweg in 2019 een prachtig groot stuk grond samen met de Big Bear vrijwel hebben weggegeven? Weet u nog dat Stem van Krimpen het daar niet mee eens was? Toen leek de financiële nood van de gemeente wél hoog. Nu ontvangen we informatie dat er gezocht gaat worden voor een locatie van een Bed & Breakfast. Die plannen waren toen ook, dat mocht niet op die plek. Wat een gemiste kans! Als er dan toch gebouwd gaat worden, dan hebben we toch veel meer behoefte aan betaalbare woningen voor onze starters en jongeren dan aan een type onderwijs dat we reeds in de gemeente hebben en dat slechts voor een beperkt aantal Krimpense leerlingen bedoeld is? Hoe denkt de rest van de raad over deze prioriteit?

Waar is de inzet op onderwerpen uit de Panoramavisie Krimpenerwaard? We hebben hier als gemeente tienduizenden euro’s in geïnvesteerd. Dat dossier lijkt ook ondanks de belofte in het coalitieprogramma volledig doodgebloed. Dit college maakt de belofte van inwonersparticipatie in deze niet waar. Om de burgerparticipatie te bevorderen, dienen we een Motie voor een MOTIEMARKT in (1)

De Centrumvisie beperkt zich jammer genoeg nog steeds tot het bouwen van woningen en de stelling dat er gesprekken lopen met de eigenaren over de toekomst. Hoe lang horen we dit al? En dat het eigenaarschap ingewikkeld is, dat is ook al oud nieuws. Stem van Krimpen had een plan voor een multifunctioneel gebouw dat minder kostte dan de totale verbouwing van de Tuyter. Ook is er nog steeds geen geld gereserveerd of plannen gemaakt voor het plein rondom de Tuyter, ondanks eerdere plannen en beloftes. Een echt dorpshart ontbreekt nog steeds. Een gemiste kans! Om dit plan nu eindelijk eens aan te jagen, dien wij de MOTIE MUZIEKKOEPEL in (2). Een van de ideeën die wij hadden aangedragen als deel van besteding Eneco geld. Een plek voor álle inwoners. 

Eindelijk hebben we een lijst met alle subsidies, waarvoor dank. Na het rapport rekenkamer komen we hier op terug.

We zijn benieuwd naar de nieuwe begroting en de rol die onze raad hierin speelt. We hopen dat dit College op basis van onze bijdragen goed nadenkt welke inwoners zij bedienen. 

Honderdduizend euro naar 114 inwoners boven de 67 die gebruik maken van het gratis OV? Slechts effectief vijftienduizend euro voor het cultuurprogramma van Synerkri in de Tuyter voor een heel jaar? Reken dat eens om naar de inwoners: 50 cent per inwoner. De maat is wat ons betreft helemaal zoek. 

Om de inwoners die voor onze vrijheid gestreden hebben tegemoet te komen in de kosten van een tenue, dienen wij de MOTIE VETERANEN (3) in. Een klein bedrag, een grote waarde.

Samen een aantal andere partijen dienen wij een motie in voor het Voorzieningenfonds (4) dat in het grote feest dat deze Kadernota lijkt te zijn, ineens weer verdwenen lijkt. Stem van Krimpen maakt zich hier al jaren hard voor. Met 34.000 euro maken we hier voor 600 inwoners een levensgroot verschil! 

Een laatste sympathieke motie is de aansluiting van Krimpen als partnergemeente bij de week van Respect (5)

 

Alle nieuwsberichten