College verplaatst verkeersprobleem naar andere wijken

20/02/2018 – Gemeenteraadslid Bert Luijendijk van de fractie Stem van Krimpen is bezorgd over de verplaatsing van het hinderlijke verkeersprobleem naar de Zwanenkade, Una Corda, Moderato, Stad en Landschap en Nieuwe Tiendweg als er op de Ouverturelaan een spitssluiting wordt ingevoerd.
“Dit is niet direct een oplossing van een verkeersprobleem maar verplaatst het verkeersprobleem naar andere straten die hierdoor verkeersonveiliger worden als de motorvoertuigen nieuwe sluipwegen zoeken”,  zo verwacht Luijendijk.

“Het is onbevredigend dat wél de bewoners van Lansingh-Zuid per brief zijn geïnformeerd over de spitsafsluiting maar dat de bewoners in de buurten waar het autoverkeer als gevolg hiervan fors kan toenemen tot nog toe niet op de hoogte zijn gebracht van wat hen te wachten staat”.
Luijendijk wijst op de mogelijke gevolgen voor kwetsbare verkeersdeelnemers die de Zwanenkade en Una Corda als schoolroute gebruiken en niet overal gebruik kunnen maken van vrij liggende fietsstroken en daardoor op de rijbaan voor auto’s komen. Er wordt hier een toename verwacht van het verkeer met 33%.

Het fractielid had liever gezien dat er serieus gekeken werd naar het invoeren van een 30km zone op de Ouverturelaan waardoor geluids- en verkeersoverlast wordt verminderd.
Hij verwijst hierbij naar de Hoofdweg in Krimpen aan de Lek waar de bus óók over een 30km  weg rijdt en begrijpt niet waarom dat op de Ouverturelaan niet kan worden ingevoerd.

Ook het verkeer vanuit de Krimpenerwaard dat gebruik maakt van de sluiproutes door Krimpen aan den IJssel zou aan banden moeten worden gelegd door te werken met ontheffingen voor de eigen bewoners op de uren van de dag waarop nu de spitssluiting van kracht wordt.
“Overlast moet je aanpakken, niet verplaatsen naar andere straten en wijken”, aldus het verontruste raadslid namens zijn fractie Stem van Krimpen.

 

Klik hier voor de gestelde schriftelijke vragen aan het College.

Alle nieuwsberichten