College Krimpen aan den IJssel stelt aanpassing winkeltijden voor

 

Het college van B&W van Krimpen aan den IJssel heeft het voornemen alle winkeliers

de vrijheid te geven om op alle zondagen hun winkel te openen vanaf 10.00 uur tot

19.00 uur. Er is geen verplichting om open te zijn.

Het college heeft de gemeenteraad van zijn inzet op de hoogte gesteld in een

raadsinformatiebrief. In oktober zal het college de gemeenteraad een officieel voorstel doen

tot aanpassing van de winkeltijdenregeling.

Het college van Krimpen aan den IJssel staat voor zondagsvrijheid voor alle inwoners en

winkeliers. Dat betekent onder andere vrijheid voor winkeliers om zelf te bepalen of ze hun

winkel op zon- en/of feestdagen open willen stellen en vrijheid voor inwoners om op deze

dagen wel of geen boodschappen te doen.

Het coalitieakkoord 2018-2022 “Kleurrijk Krimpen” geeft aanleiding tot een uitbreiding van de

bestaande mogelijkheden en daarmee tot aanpassing van de huidige verordening.

Gespreksavond

Het college realiseert zich dat het voornemen tot aanpassen van de winkeltijden impact heeft

en heeft daarom besloten dat inwoners en winkeliers gelegenheid krijgen hierover in gesprek

te gaan. Dit kan tijdens een gespreksavond op maandag 1 oktober om 20.00 (inloop vanaf

19.30) in het Raadhuis.

Aanmelden voor deze gespreksavond kan via

www.krimpenaandenijssel.nl/gespreksavondzondagsvrijheid.

Alle nieuwsberichten