GEVARIEERD EN AANTREKKELIJK WONEN VOOR IEDEREEN

WONEN

  • In september 2017 hebben we schriftelijke vragen gesteld over het feit dat huurders van Qua Wonen door de gemeente werden aangeschreven over vermeend (oneigenlijk gebruik van snippergroen. Qua Wonen is de eigenaar is van deze percelen en dus zouden de onderhandelingen met hen gevoerd moeten worden in plaats van met de huurders. We hebben een terecht punt aangesneden: het college is teruggekomen op haar standpunt en gaat met QuaWonen in gesprek.

 

  • We hebben in 2017 gepleit voor een betere en eerdere beschikaarheid van strooizout voor particulieren.

 

  • Stem van Krimpen heeft in 2016 gepleit voor een integraal parkeerbeleidsplan waarin plannen voor parkeren bij winkelcentra, fietsparkeren, parkeren bij evenementen en kerken en woonwijken waardoor overlast voor omwonenden voorkomen kan worden.

 

  • We hebben diverse malen vragen gesteld over het ontbreken van plannen voor de ontwikkeling van het in 2010 aangekochte Van Duijvendijk terrein aan de IJsseldijk.

 

  • De fractie heeft in 2014 schriftelijke vragen gesteld over de aanpassing van de grond aankoopprijs voor projectontwikkelaar NBU bij het bouwproject Symphonia. Het College had de keuze gemaakt om de prijs aan de passen omdat de verkoop van de woningen vertraging opliep.