BETER EN SLIMMER BEREIKBAAR

MOBILITEIT

  • We hebben de openingstijden en frequentie van openingen van de Algerabrug voor de pleziervaart onderzocht en onder de aandacht het college en Rijkswaterstaat gebracht. De opening van 15.50 uur is geschrapt en de frequentie van openingen voor de pleziervaart is van twee naar één keer per uur teruggebracht tijdens de zomerperiode. Wat ons betreft is er op korte termijn nog meer verbetering mogelijk om de bereikbaarheid te verbeteren voor inwoners en ondernemers en daar zullen wij ons continu voor blijven inzetten.

 

  • De afsluiting van de Algerabrug had korter kunnen duren als de werkzaamheden ook op zondag voortgezet hadden kunnen worden. Onze fractie heeft dit onderwerp in een extra commissievergadering geagendeerd om tijdens deze vergadering het belang van de inwoners, ondernemers en omwonenden te onderstrepen.

 

  • Het onderhoud van het grote kruispunt en de aanbrug van de Algerabrug heeft sinds 2004 al 1,5 miljoen euro gekost en het einde is nog niet in zicht. Stem van Krimpen vindt dat de kosten van renovatie van de grote kruising zowel door de Provincie, Metropoolregio, gemeente Krimpenerwaard én Krimpen aan den IJssel gezamenlijk moeten worden gedragen. We hebben hier kritische schriftelijke vragen over gesteld aan het College.

 

  • We hebben samen met de omwonenden van het busstation succesvol bezwaar gemaakt tegen de komst van een parkeerdek bij het busstation. Een ontsierend parkeerdek, liggend bij de drukste kruising van Krimpen en omgeving waar vooral niet-Krimpenaren gebruik van maken, is volgens ons niet gewenst (2015).

 

  • Voor OV-reizigers die hun fiets dagelijks bij de bushalte bij de Middenwetering stallen, is op ons initiatief een fietsenrek geplaatst.

 

  • Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over het langdurige afsluiting van het fietspad langs de Nieuwe Tiendweg waardoor voor fietser een onveilige situatie ontstond.

 

  • We hebben gepleit voor de stalling van OV-fietsen bij het busstation.

 

  • In december 2014 hebben we schriftelijke vragen gesteld over op welke manier de gemeente handelt bij calamiteiten rondom de Algerabrug, zoals bij een defecte slagboom bij de wisselstrook of bij een stremming van de brug. Het is onze fractie opgevallen dat het versturen van een SMS-alert veel te laat plaatsvond en dat de samenwerking met de buurgemeente Capelle aan den IJssel en de bedrijven die bijvoorbeeld de defecte slagbomen repareert niet optimaal was.