JONG ZIJN IN KRIMPEN IS LEUK!

JEUGD EN JONGEREN

  • In 2014 heeft de Stem van Krimpen verzocht om een onderzoek naar de aanleg van een kunstgrasveld. We hebben lang op de uiteindelijke plaatsing moeten wachten, maar inmiddels is het sportveld bij het Zwanenmeer geopend en wordt er gretig dagelijks gebruik van gemaakt. Onze fractie zou graag verzekerd zijn van een veilige oversteekplaats bij het ‘Gio-Court’, hier hebben we voor gepleit.

 

  • In 2016 heeft onze fractie een motie ingediend met als plan een jongerendenktank te realiseren die de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven.

 

  • In januari 2018 organiseerden wij een jongeren event met muziekoptreden en DJ voor jongeren tot 25 jaar.