GEEF LOKALE ONDERNEMERS DE RUIMTE

ECONOMIE EN WERKEN

  • Stem van Krimpen is de initiatiefnemer en indiener van de motie voor aansluiting bij de Nieuwe Winkelstraat en de Retailagenda van het ministerie van EZ om de winkelleegstand in Krimpen aan te pakken en de winkelcentra aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.

 

  • Onze fractie signaleert dat de Kringloopwinkel op de IJsseldijk, waar ca. 25 Krimpenaren een re-integratietraject bij ‘IJssel Werkt’ volgen, plotseling gesloten is vanwege tegenstrijdigheid met het bestemmingsplan. Wij hebben er bij de wethouder in de raad op aangedrongen om hier direct actie op te ondernemen. De medewerkers van IJssel Werkt kwamen massaal naar de raadsvergadering en uiteindelijk resulteerde het in het wijzingen van de naamgeving van de activiteiten, waardoor de populaire Kringloopwinkel nu al weer vanaf 2016 open is.

 

  • In 2016 stelt onze fractie schriftelijke vragen over de horecafunctie in de Tuyter. Bij de verbouwingsplannen van de Tuyter heeft het belang van de horecafunctie niet de meest gewenste aandacht gekregen.

 

  • Met succes hebben we gezorgd voor aanleg van WiFi bij de aanlegplaatsen voor schippers in de Sliksloot. Hierbij is gebruikt gemaakt van de beschikbare subsidie van Ministerie van I&M.

 

  • We hebben schriftelijke vragen gesteld over de langdurige afsluiting van de Parkzoom voor maar liefst elf maanden in verband met rioleringswerkzaamheden. Ondernemers hebben grote hinder ondervonden en zagen hun omzet dalen vanwege de slechte bereikbaarheid.

 

  • In oktober 2017 hebben wij een motie ingediend om de aanvragers van de winkelopenstelling op zondag 24 december te ondersteunen.