SAMENWERKEN AAN ONZE TOEKOMST

DUURZAAMHEID EN MILIEU

  • Stem van Krimpen heeft in 2016 bij het plan voor het nieuwe afvalbeleid voor een wijziging gezorgd, waardoor de locaties van de ondergrondse containers opnieuw bekeken worden op onder andere de punten bereikbaarheid, veiligheid en eventuele overlast voor omwonenden.

 

  • Onze motie met het verzoek voor aandacht voor duurzaamheid van het zwembad en de gebouwen van de binnensport in het proces naar externe verzelfstandiging is aangenomen.

 

  • We hebben tot twee keer toe schriftelijke vragen gesteld over het probleem met het ophalen van het afval: zowel in januari 2017 als in de zomer van 2017. Als gevolg hiervan wordt het protocol tegen het licht gehouden.

 

  • In februari 2018 hebben wij schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over toetreden tot Cyclus N.V. voor de afvalinzameling.Geen duidelijkheid over gevolgen voor afvalstoffenheffing die aan onze inwoners wordt belast.