VEILIG EN PRETTIG WONEN IN EEN GROENE OMGEVING

BUITENRUIMTE

  • Bij de verzelfstandiging van de kinderboerderij hebben we door middel van een motie aangedrongen voor het verkrijgen van een keurmerk door de branchevereniging voor kinderboerderijen. Hiermee kan de kwaliteit van de kinderboerderij gemeten en gewaarborgd worden voor de toekomst.

 

  • In 2017 hebben we een geheel eigen zienswijze op de plaatsing van eventuele Windturbines in de Stormpolder bij de Provincie Zuid-Holland ingediend. Wat ons betreft is het aantal gevoelige objecten (woningen) en het aantal omwonenden dat ernstige hinder (geluid, slagschaduw en geluid cumulatie voor bijvoorbeeld omwonenden van de N210) na plaatsing zou gaan ondervinden, onacceptabel hoog.

 

  • Zeker 80 huishoudens langs de N210 ondervinden al jaren ernstige geluidshinder van het langsrazende verkeer. Onze fractie heeft dit onderwerp geagendeerd waardoor het het al langlopende dossier een podium kreeg in de gemeenteraad en het bewonerscomité in staat was haar verhaal te presenteren. Mede door het agenderen van het onderwerp vinden er nu gesprekken plaats tussen Provincie, gemeente en het bewonerscomité om de mogelijkheden van geluidswerende maatregelen bij dit gedeelte van de N210 te onderzoeken.

 

  • Stem van Krimpen heeft tot twee keer toe schriftelijke vragen gesteld over de ernstige geluidshinder die bewoners vande Rotterdamseweg ervaren. Geluidsproblemen die ontstaan zijn nadat de werkzaamheden aan de aanbrug hebben plaatsgevonden. Als resultaat is er nu aandacht voor het probleem en wordt er samen met de bewoners gezocht naar een oplossing.

 

  • In mei 2016 werden we door een betrokken inwoner er op geattendeerd op een onveilige verkeerssituatie bij de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van het Esso Tankstation. Op ons verzoek is er een verkeersbord geplaatst om de automobilisten te wijzen op het feit hier veel scholieren oversteken en dat voorzichtigheid geboden is.

 

  • Vanaf 2015 vragen we continu aandacht voor verlevendiging van het Tuyterplein. “Weg met de zompige vijver, hallo terras!” De Tuyter, het Hart van Krimpen is inmiddels verbouwd en de buitenruimte staat op de planning om aangepakt te worden.

 

  • We zijn constant op zoek naar verbetering van de buitenruimte. Wij hebben aandacht gevraagd voor de app Buiten Beter waar je gemakkelijk via je telefoon melding kan doen van problemen.

 

  • We hebben gepleit voor WiFi in de openbare ruimte waarvoor budget door de EU beschikbaar gesteld is.