LOKALE DEMOCRATIE DICHTERBIJ: UW MENING TELT!

BESTUUR EN BURGERPARTICIPATIE

  • Met het betrekken van je inwoners kun je niet vroeg genoeg beginnen! We hebben een motie voor de invoering van een Kindergemeenteraad ingediend. Inmiddels is deze geïnstalleerd en hebben ook alle groep 7 basisschoolleerlingen op speelse wijze kennis gemaakt met politiek en bestuur door het spelen van ‘Democracity’. De kindergemeenteraad heeft inmiddels al twee besluiten genomen zoals een graffiti wall en een gescheiden afvalsysteem voor op alle basisscholen in Krimpen!

 

  • Stem van Krimpen heeft als eerste in haar verkiezingsprogramma van 2010 gepleit voor spreekrecht van inwoners in de gemeenteraadsvergadering. In deze raadsperiode is het spreekrecht daadwerkelijk ingevoerd;